05.03.2019

Çevre Platformu’ndan Sıfır Atık İçin Çalıştay

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Platformu toplantısı, sıfır atık yönetimi ve yönetmelik taslağını değerlendirmek üzere üye belediyelerden 96 kişinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ın moderatörlüğünü yaptığı çalıştay MBB üyesi belediyelerin temsilcilerinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın temsilcilerinin de yer almasıyla gün boyu sürdür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilan edilerek görüşe açılan Sıfır Atık Yönetmeliği taslağını değerlendirmek ve Marmara Belediyeler Birliği çatısı altında bir görüş oluşturmak üzere bir araya gelen Çevre Platformu toplantısının açılışını MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman gerçekleştirdi. Kahraman, “Çevre Platformu toplantıları her geçen gün daha yoğun gündemle ve daha yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. Sıfır Atık konusunu tüm belediyeler bir fırsat olarak değerlendiriyoruz o nedenle bu yapının henüz kurulma aşamasındayken her ayrıntı üzerinde dikkatle durmamız gerektiğine inanıyoruz. Tıpkı Evsel Katı Atık Tarifelerine ilişkin hazırladığımız rapor gibi Sıfır Atık Yönetmeliğini de değerlendirerek belediye perspektifini ortaya koyacağız. Bizim rotamız, siz belediyelerimizden ve paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler neticesinde oluşuyor.” dedi.

ENTEGRE BİR YÖNETİM SİSTEMİ KURGULUYORUZ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Oğuzhan Akınç, “Sıfır Atık, entegre bir yönetim sistemini kurguluyor. Bu yönetmelik sadece proses atığa değil, günlük hayattaki atığa da odaklı, var olan boşlukları tamamlar nitelikte. İl ve ilçe belediyelerinin ilgili tarafları işin içine dâhil etmelerini bekliyoruz. İl, ilçe belediyeleri, belediye birlikleri ve il özel idareleri; halkı, atıklarını ayırmaya ve ayrı biriktirmeye teşvik etmeli, sıfır atık yönetim sisteminin tasarım aşamasından başlayarak uygulamaların izlenmesi faaliyetlerini de içeren tüm süreci kent konseyi gündemine dâhil etmelidir.” dedi. Akınç, sıfır atık yönetim sistemine yönelik program ve politikaların belirlenerek bu hususların stratejik planlarına ve bütçelerine yansıtılması, sıfır atık yönetim sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik olarak Bakanlıkça hazırlanan kılavuz doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Akınç sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle bağımsız toplayıcıların, sosyal ve ekonomik koşullar gözetilerek sisteme dahil edilmesi için çalışma yapmalarını istiyoruz. Bunlar belediyelerin yükümlülükleri arasında. Ayrıca atık oluşumunun önlenmesi için asgari olarak; kaynakların verimli kullanılması amacıyla sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri geliştirilerek dayanıklı, tamir edilebilir, yeniden kullanılabilir ve iyileştirilebilir ürünlerin tasarlanması, üretilmesi ve kullanılması esastır. Tüketici ve ambalajlanan ürün için gerekli güvenlik ve sağlık düzeyini sağlamaya yeterli olandan fazla hacim ve ağırlıkta ambalaj kullanılmaması gerekir. Elektrikli ve elektronik eşyalar, tekstiller, mobilyalar, ambalajlar ile inşaat malzemeleri öncelikli olmak üzere, ürünlerin onarılması ve yeniden kullanımlarının sağlanması esastır. Gıda atıklarının oluşumunun önlenmesi için gıdaların üretimi, tedarik zinciri ve kullanımı boyunca ilgili taraflarca gerekli önlemlerin alınması gerekir.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ
Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen “Türkiye’de Atık Yönetimi – İkili Toplamaya ilişkin Tecrübeler ve Farkındalık Artırma Faaliyetlerinin Mevcut Durumu Projesi” kapsamında çalışmalara değinen Rec Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat, “AB ülkelerinde belediyeler ya da çevre ajansları AB ülkelerinde yürütülmekte olan kaynakta ayrı toplama faaliyetlerinde hane sakinlerini sıkı denetimlerden geçirmekte ve atıklarını ayrı biriktirmeyen hane sakinlerine idari yaptırımlar uygulamaktadır. Biz de Antalya, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Kayseri’yi pilot bölge seçerek ikili toplamaya ilişkin deneyimler elde ettikten sonra, inceleyip Danimarka uygulamalarıyla karşılaştırılacağız.” dedi.

Ekler

1/6
Çevre Platformu’ndan Sıfır Atık İçin Çalıştay}
Çevre Platformu’ndan Sıfır Atık İçin Çalıştay}
Çevre Platformu’ndan Sıfır Atık İçin Çalıştay}
Çevre Platformu’ndan Sıfır Atık İçin Çalıştay}

Diğer İçerikler Haberler

Bağımsız Atık Toplayıcıları MBB Çevre Platformunda Ele Alındı
#ÇevreYönetimi

Bağımsız Atık Toplayıcıları MBB Çevre Platformunda Ele Alındı

29.04.2022 Devamını Okuyun >
Bağımsız Atık Toplayıcıları MBB Çevre Platformunda Ele Alındı
#ÇevreYönetimi

Bağımsız Atık Toplayıcıları MBB Çevre Platformunda Ele Alındı

29.04.2022 Devamını Okuyun >
Marmara'daki Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Sıfır Atık Belgeleri ile Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Verileri Yayınlandı
#ÇevreYönetimi

Marmara'daki Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Sıfır Atık Belgeleri ile Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Verileri Yayınlandı

23.02.2022 Devamını Okuyun >
Marmara'daki Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Sıfır Atık Belgeleri ile Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Verileri Yayınlandı
#ÇevreYönetimi

Marmara'daki Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Sıfır Atık Belgeleri ile Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Verileri Yayınlandı

23.02.2022 Devamını Okuyun >
MBB Çevre Platformu Sıfır Atık ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Gündemiyle Toplandı
#ÇevreYönetimi

MBB Çevre Platformu Sıfır Atık ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Gündemiyle Toplandı

26.02.2021 Devamını Okuyun >
MBB Çevre Platformu Sıfır Atık ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Gündemiyle Toplandı
#ÇevreYönetimi

MBB Çevre Platformu Sıfır Atık ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Gündemiyle Toplandı

26.02.2021 Devamını Okuyun >
MBB Çevre Platformu Sıfır Atık ve Atık İthalatı Gündemiyle Toplandı
#ÇevreYönetimi

MBB Çevre Platformu Sıfır Atık ve Atık İthalatı Gündemiyle Toplandı

13.01.2020 Devamını Okuyun >
MBB Çevre Platformu Sıfır Atık ve Atık İthalatı Gündemiyle Toplandı
#ÇevreYönetimi

MBB Çevre Platformu Sıfır Atık ve Atık İthalatı Gündemiyle Toplandı

13.01.2020 Devamını Okuyun >
Değerlendirilebilir Atıkların Yönetimi İçin Hizmet Alımı Yöntemleri Konulu Eğitim Programı Düzenlendi
#ÇevreYönetimi

Değerlendirilebilir Atıkların Yönetimi İçin Hizmet Alımı Yöntemleri Konulu Eğitim Programı Düzenlendi

28.11.2019 Devamını Okuyun >
Değerlendirilebilir Atıkların Yönetimi İçin Hizmet Alımı Yöntemleri Konulu Eğitim Programı Düzenlendi
#ÇevreYönetimi

Değerlendirilebilir Atıkların Yönetimi İçin Hizmet Alımı Yöntemleri Konulu Eğitim Programı Düzenlendi

28.11.2019 Devamını Okuyun >
Katı Atık Yönetimi Kıyaslama Projesi Raporu İçin Çalışmalar Başladı
#ÇevreYönetimi

Katı Atık Yönetimi Kıyaslama Projesi Raporu İçin Çalışmalar Başladı

23.07.2019 Devamını Okuyun >
Katı Atık Yönetimi Kıyaslama Projesi Raporu İçin Çalışmalar Başladı
#ÇevreYönetimi

Katı Atık Yönetimi Kıyaslama Projesi Raporu İçin Çalışmalar Başladı

23.07.2019 Devamını Okuyun >