Platformlar

MBB üyesi belediyelerin ilgili alanlarda faaliyet gösteren birim temsilcilerinden oluşur.

Platformlar, MBB’nin görev alanına giren konulara ilişkin deneyim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlar, iyi uygulamaları yaygınlaştırır, koordinasyonu sağlar, incelemeler ve araştırmalar yapar ve orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirir.