ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ VE İNOVASYON

Marmara Belediyeler Birliği, Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü ve Şehir Planlama Koordinatörlüğü’nün etkileşimli ortak çalışmaları neticesinde, belediyelerimize bu alanda destek vermekle kalmayıp; özel sektör, STK’lar, üniversiteler arasında köprü oluşturmaktadır.

Bu bağlamda aşağıdaki belli başlı faaliyet alanlarında çalışmalar yürütülmekte veya planlamaları yapılmaktadır.

  • Şehir teknolojileri ve inovasyon eksenli araştırma, uygulama ve ortak politika izlemeye yönelik platformlar oluşturarak akıllı şehir ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek, projeler üretmek.
  • Akıllı şehir kavramının ve uygulamalarının yayılımını sağlamak, konu ile ilgili bilgi birikimi oluşturmak ve yerel uzmanlaşmaya katkıda bulunmak.
  • Şehir teknolojilerini etkin olarak kullanan ulusal ve uluslararası kuruluşları takip etmek ve bu kuruluşlarla iletişim ağı oluşturarak, bu alandaki en iyi örnekleri toplumun ilgi düzeyine göre yaygınlaştırmak.
  • Şehrin tüm fonksiyonel alanları ile ilgili birlikte çalışabilirliği artıracak, paylaşımcı modeller geliştirmek, laboratuvarlar kurmak.
  • Ulusal ve uluslararası projelere başvurmak.
  • Danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.
Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.