BAŞKAN
ÜYELER
AKADEMİ
HABERLER
MBB KÜLTÜR YAYINLARI
DATA MARMARA
İLETİŞİM

Afet Yönetimi

Afete dirençli şehirler; afet meydana gelmeden tüm risk faktörleri hesaplanarak mevcut kaynaklar çerçevesinde, oluşabilecek zararın en aza indirilmesiyle mümkündür. Afetler doğal olayların yanı sıra; kırsal alanlarda yaşayanların olanaklarını artırmak için kentleri daha fazla tercih ediyor olması ile, insan kaynaklı afetleri de beraberinde getirmiştir. Afet sonucunda oluşan tahribatın etki alanı da nüfus hareketleriyle birlikte artış göstermiştir.

Kentsel risklerin çeşitli analizlerle kontrolünün sağlanması, doğal ve toplumsal yaşamı korumak için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve afet yönetiminin planlanması yerel yönetimin birincil görevleri arasındadır.

Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.