09.02.2017

YYA, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Eğitimine Başlıyor

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi, 9-16-23 Şubat ve 2 Mart 2017 tarihlerinde 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu eğitimini MBB Hızır Bey Çelebi Salonu’nda gerçekleştirecek.

Belediye çalışanlarına yönelik emlak vergisi hakkında genel açıklamalara yer verilecek eğitim programında emlak vergisi kanunu çerçevesinde bina vergisinin mükellefi incelenecek. Ayrıca bina vergisinde muaflıklara ve istisnalara değinilecek. 1319 Sayılı emlak vergisi kanunu kapsamında arazi vergisinin konusu, mükellefi ve arazi vergisinden muafiyet konuları işlenecek.

Detaylı program ve katılım formu ektedir.

Ekler