26.10.2023

Yapı Biyolojisi Forumu 18-19 Kasım’da

Marmara Belediyeler Birliğinin değer ortakları arasında yer aldığı ve Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü-YBE tarafından düzenlenen Uluslararası Yapı Biyolojisi Forumu, 18-19 Kasım’da İzmir’de Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Forum, yapı-insan-doğa ilişkilerine bütüncül bir bakış sunan ‘yapı biyolojisi ve ekolojisi’ çalışma alanını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu sene ikinci kez düzenlenecek Forum, bu bütüncül yaklaşımın ana unsurlarından olan doğal yapı malzemelerine odaklanıyor ve yapı sektörünün sürdürülebilir dönüşümünü temsil eden malzemeleri birçok açıdan ele alacak. Forum, bu alanda çalışan uzmanları, araştırmacıları, tasarımcıları, mühendisleri, üretici-uygulamacıları ve meraklıları bir araya getirecek.

Forumun ikinci günü 19 Kasım’da ilk sunumların ardından Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Konut/Yerleşim Girişimleri başlıklı yuvarlak masa, Forum değer ortakları arasında yer alan Marmara Belediyeler Birliği iş birliği ile yürütülecektir. Yerel yönetimlerden temsilcilerin sürdürülebilir konut ve/veya yerleşim tecrübe ve birikimlerini paylaşacakları yuvarlak masa oturumunda yapılı çevrenin ‘iyi yaşam hali’ni tahsis etmesi doğrultusunda yapılı çevrenin sürdürülebilir dönüşümü ve iyileştirilmesi tartışılacaktır.

Foruma kayıt için tıklayınız

1/6