30.03.2018

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleşmesi Semineri

MBB Yerel Diplomasi Platformu ve MBB Çevre Platformu ev sahipliğinde 05 Nisan 2018 Perşembe günü 09.00-14.00 saatleri arasında Taksim Divan İstanbul Otel’de “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleşmesi Semineri” gerçekleştirilecek.

Programın konu başlıklarından Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yereldeki Yansımaları’nı Kalkınma Bakanlığı Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Dr. İzzet Arı ve Planlama Uzmanı Belma Üstünışık tarafından ele alınacak. Programın son oturumunda ise belediyelerin sürdürülebilir kalkınma alanındaki iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulacak.

Belediyelerin hali hazırda yoğun bir şekilde sürdürdüğü faaliyetlerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlaştırmak açısından son derece önemli olan bu programa ilişkin resmi davet yazısı, taslak gündem ve katılım formu ektedir.

Ekteki katılım formunun en geç 03 Nisan 2018 Salı gününe kadar [email protected] e-posta adresine veya 0212 402 19 55 numaralı faksa iletmesi gerekiyor.

İrtibat:
Merve Ağca
[email protected]
0212 402 19 30

Ekler