20.10.2023

Sosyal Haritalama ve Kanıta Dayalı Politika Geliştirme Online Eğitimi Kayıtları Başladı

Marmara Belediyeler Birliğinin üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’nın (NALAS), “Sosyal Haritalama ve Kanıta Dayalı Politika Geliştirme” başlıklı İngilizce online eğitimi için kayıtlar başladı.

NALAS tarafından düzenlenecek “Sosyal Haritalama ve Kanıta Dayalı Politika Geliştirme” 4 haftalık online eğitimi Kasım 2023'te başlayacak.

İngilizce olarak sunulacak eğitime katılım MBB üye belediyeleri çalışanlarına ücretsizdir.

Eğitim 4 modül şeklinde düzenlenecek olup modüllerin isimleri aşağıdaki gibidir:

  • Modül 1- Temel Kavramlara Giriş: Çeşitlilik Yönetimi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sosyal İçerme, Kapsayıcı Politikalar, Gündem 2030 ve SKA’lar, Kimseyi Geride Bırakmamak ve Sosyal Haritalama
  • Modül 2- Kimseyi Geride Bırakmama ve Sosyal Haritalama Metodolojisi
  • Modül 3- Sosyal Haritalama Raporlarının Geliştirilmesi
  • Modül 4- Kanıta Dayalı Karar Verme

Eğitim boyunca videolar, makaleler, örnek olay incelemeleri, sınavlar, ödev, tartışma, forum gibi modern online öğrenme araçları kullanılacak ve eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir.

Kayıt: https://forms.gle/NxHLy4tjjgn3bGyY9

Son kayıt tarihi: 30 Ekim 2023

Kurs tarihleri: Kasım 2023 (Kayıt sonrasında eğitim tarihlerine dair ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.)

Eğitim dili: İngilizce

İletişim: Merve Ağca | Dış İlişkiler Kıdemli Uzmanı

[email protected]
0212 402 19 30

Bilgi Notu