22.09.2020

Şehirler 2030: Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitim Programı

MBB Yerel Yönetim Akademisi, 1 Ekim - 20 Kasım 2020 tarihlerinde "Şehirler 2030: Yerelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi" konulu online eğitim programı gerçekleştirecektir.

Eğitim kapsamında; Belediyeler ve kamu kuruluşları gibi sürdürülebilir şehirler amacının gerçekleşmesinden doğrudan sorumlu aktörlere, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın, şehre özgün şartlara göre planlanması, hedefe ulaşma konusunda konulan ölçütlerin belirlenmesi, ölçümlenmesi, raporlanması ve tüm süreçlere şehir halkının dahil edilmesi konusunda, yol haritası hazırlama ve takip metodlarını aktarmayı amaçlamaktadır.

Eğitim programına katılabilmek için buraya tıklayıp kayıt yapılması gerekmektedir. Detaylı eğitim programına ve resmi yazıya ekten ulaşabilirsiniz. 

Ekler