15.05.2023

MBB, GWOPA'ya Üye Oldu

Marmara Belediyeler Birliği, UN-Habitat tarafından kurulan Küresel Su Operatörleri İş Birliği Ağına (GWOPA) üye oldu.

Farklı sektörlerden kurumların üye olabildikleri ağa katılarak MBB, üye belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinin daha iyi hizmet vermesi ve kendisinin ile üyelerinin çalışmalarının yurtdışındaki platformlarda görünürlülüğünün artması için çalışmalar yürütmeyi; konuyla ilgili iş birlikleri geliştirmeyi ve yurtdışındaki çalışmaları yakından takip edip üyelerine aktarmayı planlamaktadır.

GWOPA Hakkında

Küresel Su Operatörleri İş Birliği Ağı (GWOPA), su ve kanalizasyon idareleri ve ilgili diğer kuruluşlardan oluşan uluslararası bir ağdır. Yaklaşık 500 üye ve partner kuruluşun yer aldığı ağın amacı, dünya genelinde su ve kanalizasyon idarelerinin kaliteli hizmetler sunmalarına ve birbirlerini desteklemelerine yardımcı olmaktır. GWOPA faaliyetleri kapsamında şimdiye dek 58 milyon kişinin suya erişimi kolaylaştırılmış ve su kalitesi artırılmıştır. Dolayısıyla ağ, temiz su ve sanitasyona erişime odaklanan 6. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın gerçekleştirilmesine katkı sunmaktadır.

Merkezi Bonn’da yer alan ağa üyelik ücretsizdir. Ağa kurumsal ve bireysel üyelik imkânı mevcuttur. Dünyadaki tüm su ve kanalizasyon idareleri ve kâr amacı gütmeyen ilgili kuruluşlar (STK’lar, birlikler, kalkınma ajansları, uluslararası kuruluşlar vb.) ağa üye olabilmektedir. Üye kuruluşlar, oy hakkına sahip olup GWOPA’nın Meclisi, Yürütme Kurulu ve Sekreteryasında yer alabilmektedir.

Üyelerin yararlanabileceği hizmetler:

  • Görünürlük, savunuculuk ve kaynak geliştirme desteği
  • Bilgi ve tecrübe paylaşımı, kapasite geliştirme desteği
  • Araştırma-geliştirme, raporlama ve izleme konusunda araçlar sunma ve rehberlik
  • Dünyadaki su ve kanalizasyon idareleriyle ve ilgili kuruluşlarla iş birliği geliştirme
  • Diğer su ve kanalizasyon idareleriyle karşılıklı öğrenme ve uygulama pratiği imkânı
  • Küresel WOPs Kongresi’ne (Global WOPs Congress) katılarak dünyadaki gelişmeleri takip etme ve uluslararası paydaşlarla bağlantı kurma imkânı

GWOPA ile ilgili daha fazla bilgiye link üzerinden erişebilirsiniz.