26.10.2023

MBB 2023 Yılı Olağan II. Meclis Toplantısı Gündemi

Marmara Belediyeler Birliği 2023 Yılı Olağan II. Meclis Toplantısı, 2 Kasım 2023 Perşembe günü saat 12:00'de İstanbul’da yapılacaktır.

GÜNDEM

  1. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış
  2. Gündemin Okunması ve Meclis’in Onayına Sunulması
  3. Birlik Meclisi’nin Bir Önceki Toplantı Tutanak Özetinin Okunması
  4. 2024 Yılı Bütçesi ile 2025-2026 Yılları Gelir-Gider Tahminlerinin ve 2024 Yılı Performans Programının Görüşülmesi
  5. 2023 Yılı Ek Bütçe Ödeneğinin Görüşülmesi
  6. Projelerde Ortak veya İştirakçi Olunması Konusunun Görüşülmesi
  7. Kadro Düzenlemesi Kapsamında Kadro Değişikliği ve 2024 Yılında Sözleşmeli Personel Çalıştırılması, Ücretlerinin Tespiti ve Sosyal Denge Sözleşmesinin Yenilenmesi Konularının Görüşülmesi
  8. Dilek, Temenni ve Kapanış