13.07.2023

Kentsel Dayanıklılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Paydaş Analizi Toplantısı Yapıldı

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı bünyesinde yürütülen Marmara Bölgesi'nde Yenilikçi Veri Üretim Modelleri ile Nicel ve Nitel Deprem Risk Analizlerine Dayalı Kentsel Dayanıklılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen paydaş analizi toplantısı Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde 12 Temmuz, Çarşamba günü yapıldı.

MBB’nin destekçilerinden olduğu Marmara Bölgesi'nde Yenilikçi Veri Üretim Modelleri ile Nicel ve Nitel Deprem Risk Analizlerine Dayalı Kentsel Dayanıklılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen Kentsel Dayanıklılık Analizi Paydaş Toplantısına Marmara Denizi çevre illerden İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Tekirdağ katıldı. Toplantıda, bölgedeki deprem risklerini değerlendirmek ve kentsel dayanıklılık seviyelerini artırmak için yerel yönetimler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından oluşan katılımcılar bir araya geldi. Toplantı çalıştayında her ilden belediye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden gelen katılımcılar kendi bölgelerinde afet riskinin azaltılması, yönetilmesi ve kentsel dayanıklılık seviyesinin anlaşılmasına yönelik etkileşimli bir değerlendirme çalışması yaptı.

Proje ile Marmara Bölgesi'nde yaşayan halkın güvenliği için kentsel dayanıklılığın artırılması, deprem risklerinin yönetimi ve afet riskinin azaltılması açısından uzun vadeli sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi hedefleniyor.