04.01.2024

İklim Değişikliğiyle Mücadelede Performans Yüzleşmesi: Küresel Stok Sayımı

Paris Anlaşması kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek için yürütülen Küresel Stok Sayımı metni yayınlandı.

Küresel stok sayımı (Global Stocktake), genel olarak ülkelerin, küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme kıyasla 2 santigrat derecenin altında ve ideal olarak 1,5 santigrat derece ile sınırlama taahhüdünde bulunan Paris Anlaşması hedeflerine doğru ne kadar ilerleme kaydettiklerinin kapsamlı bir değerlendirmesini ifade ediyor. 

İlk defa 2023 yılında 28. Taraflar Konferansında (COP28) yapılan küresel stok sayımı her 5 yılda bir güncellenecektir.  

Önceki COP'larla karşılaştırıldığında bu COP28'i farklı kılan Küresel Stok Sayımının yayınlanmasıdır.

Stok sayımı, şu açılardan küresel bir performans yüzleşmesi olarak görülmektedir: 

  • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek,  
  • Alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek ve  
  • 1,5 derece hedefi ile mevcut durum arasındaki boşlukları ortaya koyarak bu boşlukları ortadan kaldırmak için gereken adımlara işaret etmek. 
Marmara Belediyeler Birliği Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi (SİM) Küresel Stok Sayımını Türkçeye çevirdi. Haberin ekinden çeviri dosyasına ve belgenin orijinaline erişebilirsiniz.

 

Küresel Stok Sayımı İndirmek İçin Tıklayınız
Global Stocktake EN Click to Download