16.02.2022

Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü Semineri Gerçekleştirildi

Marmara Belediyeler Birliği 2022 yılı Çevre Yönetimi seminerlerine “Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü” ile başladı.

Belediyeler, su ve kanalizasyon idareleri ve belediye iştirak şirketlerinden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen seminer aynı zamanda canlı olarak yayınlandı. Paris İklim Anlaşması’nın Türkiye’de yürürlüğe girmesi ile iklim değişikliğinin etkilerini azaltım ve iklim değişikliğine uyum süreci hız kazandı. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki kamunun enerji tüketimlerinde verimlilik potansiyelini sağlama konusunda yerel yönetimlere çok önemli görevler düşmekte.

Kanun kapsamındaki düzenlemelerin yerelde iklim değişikliği politikaları açısından öneminin anlaşılması, enerji yoğun yerel yönetim hizmetlerinde uygulanabilirliğinin paylaşılması ve bu konuda elde edilecek ekonomik kazanımlar üzerine düzenlenen seminerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Kıdemli Enerji Analisti Yael Taranto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler ve Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Can Gülcan ve Akenerji / Escosolar Partnership Projeler Müdürü Cem Muslular sunum yaptı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM SÜRECİ YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEN ŞEKİLLENECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli “Hem iklim değişikliğiyle mücadele etmek hem enerji maliyetlerini düşürmek hem de dışa bağımlılığı azaltmak için tek temel politika enerji verimliliği olarak karşımıza çıkıyor. Aslında yerel yönetimler üzerinden şekillenecek bir süreç ve makro ölçekte de topluma etkisi büyük.”  şeklinde konuştu.

İBB 2050 KARBON NÖTR HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN ÇOK CİDDİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, iklim değişikliği ve yerel yönetimler bağlamında yerel yönetimleri bekleyen sorunları hava kirliliği, aşırı hava olayları, halk sağlığı, gıda güvenliği ve sosyal ve ekonomik faktörler olarak sıraladı. İBB’nin ulusal ve uluslararası ağlarda çok aktif olduğunu belirten Prof. Erdinçler, İBB’nin COP26 sürecine aktif katıldığını ve İstanbul’un Türkiye’den C40 üyesi tek şehir olduğunu söyledi. İklim değişikliği eylem planı çalışmaları kapsamında sera gazı dağılımı, azaltım hedefleri, faaliyetleri ve sektörel azaltım oranlarına ve önlemlerine ilişkin bilgiler veren Prof. Erdinçler, C40 ile yapılan ortak çalışma sonucu 2030 yılında sera gazı emisyonlarını %55 azaltmak ve 2050 yılında nötr karbon bir şehir olabilmek için çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi. Erdinçler ayrıca Marmara Belediyeler Birliği’nin de içerisinde yer aldığı “Enerji Dönüşümü için AB Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi” projesi kapsamında sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planını İstanbul iklim değişikliği eylem planı ile uyumlu olarak hazırladıklarını ifade etti.

1/6
Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü Semineri Gerçekleştirildi}
Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü Semineri Gerçekleştirildi}
Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü Semineri Gerçekleştirildi}
Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü Semineri Gerçekleştirildi}
Etkin İklim Politikaları: Yerelde Enerjinin Dönüşümü Semineri Gerçekleştirildi}

Diğer İçerikler Haberler

“Afetler Odağında Su” Ele Alındı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

“Afetler Odağında Su” Ele Alındı

22.03.2023 Devamını Okuyun >
“Afetler Odağında Su” Ele Alındı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

“Afetler Odağında Su” Ele Alındı

22.03.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Diplomasi Kitabı Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Diplomasi Kitabı Yayınlandı

21.03.2023 Devamını Okuyun >
Yerel Diplomasi Kitabı Yayınlandı
#YerelDiplomasi

Yerel Diplomasi Kitabı Yayınlandı

21.03.2023 Devamını Okuyun >
Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı
#Kentleşme#ÇevreYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca 2022 Ödüllü Projeler Kitaplaştırıldı

16.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin
#YerelDiplomasi

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Başkanlık Koltuğu 2023’te Türkiye’nin

15.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu
#ÇevreYönetimi#YerelDiplomasi

İklim Eyleminde Çok Düzeyli Yönetişim için İstanbul’da Buluşuldu

14.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >
Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor
#Kültür

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Başlıyor

10.03.2023 Devamını Okuyun >