17.02.2016

Belediyelerin Çevre Sorunları Bu Çalıştayda Konuşulacak

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Platformu, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye işbirliğiyle 24 Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da Ulusal Strateji Belgesi Hazırlama sürecinde “Üçüncü Bölgesel Belediye Başkanları Çalıştayı” düzenleyecektir. Çalıştayın amacı, çevre yönetiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanacak olan Ulusal Strateji Belgesi için Türkiye genelinde yerel yönetimlerin görüşlerini, eleştirilerini ve önerilerini almaktır.

Ağustos 2014’te başlayan, nihai faydalanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi (ÇEKAP) kapsamındaki faaliyetlerden biri de Ulusal (Politika) Strateji Belgesi oluşturma çalışmasıdır.  Çalışmanın ana hedefi, entegre çevresel planlama için yerel yönetimlere rehberlik edecek strateji dokümanları ve kapasite geliştirme etkinlikleri yoluyla yerel yönetimlerin farkındalık, kapasite ve sahiplenmelerini artırmaktır. Çalışmanın diğer bir hedefi de çevre stratejileri ve uygulama eylemleri için yerel yönetimlerin takip edecekleri bir çerçeve çizmektir. Çevre yönetiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanacak olan Ulusal Strateji Belgesi için Türkiye genelinde yerel yönetimlerin görüşlerini almayı hedefleyen ‘Bölgesel Belediye Başkanları Çalıştayları’ gerçekleştirilecektir.   

Söz konusu çalıştayların üçüncüsü Marmara Belediyeler Birliği ve REC Türkiye işbirliğiyle 24 Şubat 2016 Çarşamba  günü Park Dedeman Levent Hotel’de  gerçekleştirilecektir. Çalıştayda belediye başkanı ve ilgili başkan yardımcıları aynı masa etrafında görüşlerini paylaşacaklardır.

*Çalıştay programı haberin ekindedir.

Detaylı bilgi için:
Ahmet Cihat Kahraman
MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü
[email protected]