07.10.2022

6. Sivil Strateji Sempozyumu Düzenleniyor

Marmara Üniversitesi, 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde 6. Sivil Strateji Sempozyumunu organize ediyor. Sempozyuma sözlü bildiri, poster bildiri ile veya dinleyici olarak katılabilirsiniz. Özet gönderimi için son tarih 1 Aralık.

Sivil Strateji Sempozyumu sivil toplum, yönetişim, stratejik yönetim ve kamu yönetimi alanında araştırmacıları, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri, özel sektör temsilcilerini ve kamu yönetiminden bürokratları bir araya getirmeyi planlamaktadır. Sempozyum ile sivil stratejilerin, politika ve programların oluşturulması amacıyla proje iş birliklerinin geliştirilebilmesi için iletişim ve iş birliği zemini oluşturmak hedeflenmektedir. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin, yönetişim alanında örnek proje uygulamalarını paylaşmaları önemsenmektedir.

Katılım Fırsatları

▪ Tüm bildiriler ISBN’li bildiri kitabında Marmara Üniversitesi tarafından yayınlanacaktır.

▪ Seçili bildirilerin Marmara Üniversitesi tarafından çıkartılan uluslararası dergilerde basılması için ilgili süreç başlatılacaktır.

▪ Bildiri sahibi katılımcılara Marmara Üniversitesi tarafından sertifika verilecektir.

▪ Dereceye giren bildiriler web sitesinde yayınlanacak ve ulusal basın ile paylaşılacaktır.

Örnek Bildiri Konuları

▪ Kentsel yaşam kalitesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği projeleri

▪ Yaşam kalitesi için birlikte çalışma üretme projeleri

▪ Sosyal belediyecilik uygulamalarında paydaşlar ile iş birliği

▪ Vatandaşlık ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi amaçlı projeler

▪ Sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve eylem kapasitelerini geliştirme amaçlı projeler

▪ Sivil toplum kuruluşlarının uzmanlaşması amaçlı projeler

▪ Sivil toplum kuruluşları ve diğer yerel aktörler (kamu kurumları, özel sektör temsilcileri) iş birliği ağları oluşturma projeleri

▪ Kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaş ile diyalog süreci

▪ Stratejik planlama sürecinde paydaşlar ile iletişim

Bildiri hazırlama kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için:

Bildiri Daveti

http://spms.sempozyum.marmara.edu.tr/

1/6

Diğer İçerikler Duyuru

(İKSV)’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!
#Kültür

(İKSV)’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!

04.04.2024 Devamını Okuyun >
(İKSV)’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!
#Kültür

(İKSV)’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!

04.04.2024 Devamını Okuyun >
WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı

29.03.2024 Devamını Okuyun >
WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı

29.03.2024 Devamını Okuyun >
Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek
#Kentleşme#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek

28.03.2024 Devamını Okuyun >
Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek
#Kentleşme#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek

28.03.2024 Devamını Okuyun >
ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor

27.03.2024 Devamını Okuyun >
ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor

27.03.2024 Devamını Okuyun >
Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü  Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek
#Kentleşme#Kültür

Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek

26.03.2024 Devamını Okuyun >
Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü  Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek
#Kentleşme#Kültür

Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek

26.03.2024 Devamını Okuyun >
Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#ÇevreYönetimi

Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

22.03.2024 Devamını Okuyun >
Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#ÇevreYönetimi

Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

22.03.2024 Devamını Okuyun >