BAŞKAN
ÜYELER
AKADEMİ
HABERLER
MBB KÜLTÜR YAYINLARI
İLETİŞİM

Yönetim Şeması

MECLİS
BAŞKAN
Tahir Büyükakın
Başkan
Tahir Büyükakın

1969 yılında Kocaeli’nin Derince ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde alan Büyükakın, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da tamamladı.

1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik çalışmalarını, İktisat Politikası Anabilim Dalında sürdürerek ‘ekonomik krizler ve istikrar politikaları’ ve ‘makro iktisat’ gibi alanlarda çalışmalar yürüttü. 2013 yılında doçent unvanını aldı.

2005-2014 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Danışman, Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreterlik görevlerini üstlendi. Haziran 2017’de Bilecik Valiliği’ne atandı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Marmara Belediyeler Birliğinin 44. Kuruluş Yıldönümü 25 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı I. Olağan Meclis Toplantısında Başkan seçilerek on altıncı MBB Başkanı oldu.

ENCÜMEN
GENEL SEKRETER
M. Cemil Arslan
GENEL SEKRETER
M. Cemil Arslan

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programı ile Beykent Üniversitesi Uluslararası Ekonomik ve Politik İşletmecilik Programında yüksek lisans yaptı. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında tamamladı. Doktora sonrası dil ve finans çalışmalarını İngiltere’de sürdürdü.
İş hayatına 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başladı; Denetçilik, Giderler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Encümen Üyeliği ile Belbim A.Ş, Bimtaş A.Ş. ve İstanbul Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2014 yılından beri Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

Birimler

Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü
Yunus Demiryürek
Yunus Demiryürek
Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü

Lisans eğitimini On Dokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. Marmara Belediyeler Birliğinde Bilgi Teknolojileri Koordinatörü olarak görevini sürdürmektedir.

Uzman
İbrahim Kerem Ulusoy
Bilgi Teknolojileri Uzmanı
Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
Ahmet Cihat Kahraman
Ahmet Cihat Kahraman
Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü

Ahmet Cihat Kahraman, 2010 yılından itibaren Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde Çevre Yönetim Merkezi faaliyetlerinde yer aldı ve 2014 yılından bu yana Çevre Yönetimi Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Marmara Belediyeler Birliğindeki çalışmalarından önce kırsal kalkınma projelerinde proje asistanlığı yaptı.
Lisansını Selçuk Üniversitesinde Çevre Mühendisliği’nde tamamladı, eş zamanlı olarak aynı üniversitede Makine Mühendisliği Isı ve Enerji Anabilim Dalından mezun oldu. Bu süre zarfında endüstriyel atıksu yönetimi ve disiplinlerarası yenilenebilir enerji alanlarında araştırma projelerinde yer aldı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamlayarak, Elektronik Atıkların efektif toplanmasına ve geri kazanımına ilişkin modelleme çalışmaları yürüttü. İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Doktora programında lisansüstü çalışmalarına devam etmektedir. Çevre yönetiminin finansmanı ve merkezi/yerel yönetimlerde atık yönetiminin maliyetleri konularında da akademik araştırmalar yapmaktadır.
Aktif olarak yerel yönetimlerde entegre atık yönetimi ve iklim değişikliği eylemleri çalışmalarının yanı sıra Ergene Nehri ve Marmara Denizi’nin çevresel durumuna ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) bünyesinde Katı Atık ve Atıksu Yönetimi Çalışma Grubu ile aynı Ağ bünyesinde Yerel Yönetimler Enerji Verimliliği Çalışma Grubu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Uzman
Mustafa Özkul
Çevre Yönetimi Koordinatör Yardımcısı

Eğitim Müdürlüğü
Birgül Gayretli
Birgül Gayretli
Eğitim Müdürlüğü

Lisans eğitimini Varna Teknik Üniversitesi Bilgisayar Tekniği ve Teknolojileri bölümünde tamamladı. Aynı bölümde Programlama Sistemleri ve Teknolojileri üzerine yüksek lisans yaptı. İş hayatına 2000 yılında Hamoğlu Holding bünyesinde yazılım mühendisi olarak başladı. 2003 yılından itibaren Marmara Belediyeler Birliğinde Eğitim ve Organizasyon Sorumlusu, 2015 yılından itibaren Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 11 Ağustos 2020 tarihinden itibaren de Eğitim Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Uzman
Esma Elipek
Eğitim Hizmetleri Uzmanı
Ferhat Ümit
Eğitim Hizmetleri Uzmanı
Gürkan Tunç
Eğitim Hizmetleri Uzmanı
İskender Güneş
Eğitim Hizmetleri Uzmanı
M. Tarık Şimşek
Eğitim Hizmetleri Uzmanı
Pınar Demirbaş
Eğitim Hizmetleri Uzmanı
Selim Pulcu
Eğitim Hizmetleri Uzmanı
Hukuk İşleri Koordinatörlüğü
Gamze Güler
Gamze Güler
Hukuk İşleri Koordinatörlüğü

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. İş hayatına özel bir şirkette yönetici avukat olarak başladıktan sonra kendi hukuk bürosunu açarak serbest avukat olarak çalıştı. Bahçeşehir Üniversitesinde Kamu Hukuku Yüksek Lisansı Programı’nı tamamladı. Marmara Belediyeler Birliğinde Hukuk İşleri Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Mustafa Şahin
Mustafa Şahin
İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kütahya İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri İktisat Programı ile Beykent Üniversitesi Uluslararası Ekonomik ve Politik İşletmecilik programlarında iki ayrı yüksek lisans yaptı.

İş hayatına 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlayan Şahin, Levazım Müdürlüğünde memur, İnsan Kaynakları Müdürlüğünde müdür yardımcısı ve müdür; İtfaiye Daire Başkanlığında şube müdürü olarak çalıştı. 2016 yılından bu yana Marmara Belediyeler Birliğine İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmaktadır.

Uzman
Melike Öztürk
İnsan Kaynakları Uzmanı
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Hatice Çetinlerden
Hatice Çetinlerden
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Kent Çalışmaları programında yapmaktadır.

2012-2014 yılları arasında Campaign Türkiye pazarlama iletişimi dergisinde editör olarak çalışan Çetinlerden, 2014 yılından beri Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Kurumsal İletişim Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda MBB tarafından yayınlanan Kent dergisinin editörlüğünü üstlenmektedir.

Uzman
Emrehan Furkan Düzgiden
Kurumsal İletişim Uzmanı
Dilara Gülşah Yıldız
MBB Kültür Yayınları Editörü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mustafa Kabil
Mustafa Kabil
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Bütçe ve Denetim Müdürlüğünde çalıştı. Marmara Belediyeler Birliği’nde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Uzman
Duygu Kavak
Destek Hizmetleri Uzmanı
Sümeyye Merve Çetin Büyük
Mali Hizmetler Uzmanı
Şehir Planlama Koordinatörlüğü
Ezgi Küçük Çalışkan
Ezgi Küçük Çalışkan
Şehir Planlama Koordinatörlüğü

Ezgi Küçük Çalışkan 2014’ten beri Marmara Belediyeler Birliğinde (MBB) Şehir Planlama Koordinatörü olarak görev almaktadır. Aynı zamanda MBB bünyesindeki bilimsel araştırmaları, atölye ve etkinlik çalışmalarını yürütmekte olan Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM) direktörü ve Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınlarının süreli yayını olan Şehir & Toplum dergisinin editörüdür. 2019’da ilk kez düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF) Program Koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Programı yüksek lisans mezunudur. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı’nda tez çalışmasına devam etmektedir. Akademik araştırmalarını Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağında (TNUM) ve International Seminar on Urban Forum (ISUF) konferansları kapsamında sürdürmektedir.

Kentsel morfoloji, mülkiyet ilişkileri, kentsel tasarım, yerel yönetim ve katılımcılık, kent göstergeleri ve haritalama gibi alanların yanı sıra kişisel olarak grafik tasarım, resim sanatı ve çizgi roman yapımı ile ilgilenmektedir.

Uzman
Başak Atan
Şehir Plancısı
Büşra Yılmaz
Şehir Politikaları Uzmanı
Samet Keskin
Şehir Politikaları Uzmanı
Uluslararası İşbirliği Koordinatörlüğü
Burcuhan Şener
Burcuhan Şener
Uluslararası İşbirliği Koordinatörlüğü

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Hollanda’da Leiden Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Avrupa Birliği Çalışmaları alanında yaptı. Avrupa Birliği üzerine akademik çalışmalar yürüttü ve tezinde Avrupa Birliği’nin göç ve iltica konusundaki yasal çerçevesini, politikalarını ve Avrupa Ortak İltica Sistemi’ni inceledi.

2015 yılında Marmara Belediyeler Birliğinde çalışmaya başlayan Şener, Uluslararası İşbirliği Koordinatörü ve Göç Politikaları Merkezi Direktörü olarak çalışmaktadır. Uluslararası ilişkiler, yerel diplomasi, göç, iltica, sosyal uyum ve yerel yönetimler alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Uzman
Merve Ağca
Uluslararası İşbirliği Uzmanı
Özge Sivrikaya
Uluslararası İşbirliği Uzmanı
Yazı İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Sefa Şahin
Sefa Şahin
Yazı İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitesinin Yerel Yönetimler Anabilim Dalı’nda tamamladı. Belediyelerin kütüphane hizmetleri ile ilgili çalışmalar yaptı.

2013 yılında Marmara Belediyeler Birliğinde çalışmaya başlayan Şahin, Turgut Cansever Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi yöneticiliğini yaptı. Yazı İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda MBB Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platformu Direktörlüğünü üstlenmekte ve Kebikeç Seminerleri’nin de yürütücülüğünü yapmaktadır.

Uzman
Burak Arlı
Yazı İşleri ve Destek Hizmetleri Uzmanı

Merkezler

Yerel Yönetim Akademisi
Şehir Politikaları Merkezi
Göç Politikaları Merkezi
Yönetim Geliştirme Merkezi
Şehir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi
Afet Koordinasyon ve İşbirliği Merkezi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Elçiliği

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Elçisi
Özge Sivrikaya
Özge Sivrikaya
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Elçisi

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler & Tarih Bölümlerinde çift anadal yaparak tamamlandı. Yüksek lisansını Danimarka’da Aarhus Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde yaptı. Tezini gruplar arası tehdit algısının sosyal politika tutumları üzerindeki etkisi hakkında yazdı.
Çalışma hayatına Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladı. Marmara Belediyeler Birliğinde Uluslararası İşbirliği Uzmanı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Elçisi olarak görev yapmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, uluslararası işbirliği, yerel diplomasi, göç, sosyal politika, ve yerel yönetimler üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.