BAŞKAN
ÜYELER
AKADEMİ
HABERLER
MBB KÜLTÜR YAYINLARI
DATA MARMARA
İLETİŞİM
Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.

ŞEHİR & TOPLUM DERGİSİNİN 18. SAYISI “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” DOSYA KONUSUYLA ÇIKTI

Marmara Belediyeler Birliği tarafından yayınlanan Şehir & Toplum dergisinin yeni sayısı “İklim Değişikliği” dosya konusuyla okurlarla buluştu.

Şehir & Toplum’un “İklim Değişikliği” dosya konulu 18. sayısında iklim değişikliği meselesi uluslararası, ulusal ve yerel olmak üzere tüm ölçekleri ile ele alınırken, kentlerin ve çeşitli kent ağlarının iklim değişikliği ile mücadelede ne gibi bir aksiyon alabileceği ve nasıl bir dönüştürücü güce sahip olabileceği tartışılıyor. Bununla birlikte iklim değişikliğinden sorumlu aktörler ile buna bağlı krizlerden en çok etkilenenler arasındaki iklim adaletsizliği üzerine tartışmalar yürütülüyor.

Ayrıca iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir kavram olan sürdürülebilirlik için kültür-sanatın ne gibi bir katkı sağlayabileceği, iklim değişikliğinin insandaki psikolojik etkileri gibi göz ardı edilebilen hususlar tekrar değerlendirilerek konu çok boyutlu ve disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınıyor.  

“İklim krizi, bireysel hayatlarımızdan yerel ve ulusal yaptırımlara, küresel ölçekte değişen üretim ve tüketim biçimlerinden uluslararası politikalara, tüm dünyanın sorunu. Bir tartışma alanı olarak tüketilmekten ziyade artık çözümü için her disiplinden katkıyla ve her ölçekte üzerinde dikkatlice çalışmayı gerektiriyor. Bir yandan parçası olduğumuz krizlerle baş etmeye çalışırken diğer yandan dayanıklı kentler üretebilmek için şehir plancısı, belediye başkanı, öğretmen, iş insanı, uluslararası kuruluş sekreteri, aktivist, işçi, sanatçı, mühendis, devlet başkanı gibi kimliklerle ne kadar bütüncül ve kapsayıcı düşündüğümüzü; bütünün hayrına çalışmanın kendi özümüzdeki hayrı bulmak olduğunun farkındalığına varmamızı sağlamalıyız.” Editörden

Dergi İçeriği

İklim Değişikliğiyle Mücadelenin Uluslararası, Ulusal ve Yerel Boyutları / Mehmet Emin Birpınar

İstanbul’un Su ile İmtihanı / Ömer Lütfi Şen

İklim Krizi veya “Adaletin Bu Mu Dünya?” / Barış Doğru

Kentsel İklim Adaletini Birlikte Düşünmek: Korkudan Ötesi / Ethemcan Turhan

İklim Değişikliği Perspektifi ile Sosyometabolik Rejimler, Kent Olgusu ve Ulus-Ötesi Kent Ağları / Ahmet Cihat Kahraman

Sürdürülebilirliğe ve Esnekliğe Öncülük Eden Şehirler / Floriane Cappelletti

Şehirlerin İklim Mücadelesinde Çevresel Raporlamanın Rolü / Mirhan Köroğlu Göğüş

Sürdürülebilir Bir Gezegen İçin Kültür-Sanat / Hande Paker

İklim Pahası: Kamunun İklim Harcamalarını İzlemek / Barış Gençer Baykan

Buz Dağının Görünmeyen Yüzü: İklim Göçleri / Büşra Yılmaz, Merve Ağca

İklim Değişikliği ve İnsan Ruh Sağlığı / Ekrem Kıygı

Bu sayıya nerelerden ulaşılır?
https://mbbkulturyayinlari.com/satis-noktalari/