BAŞKAN
ÜYELER
AKADEMİ
HABERLER
MBB KÜLTÜR YAYINLARI
DATA MARMARA
İLETİŞİM

Eğitim ve Kurumsal Kapasite Geliştirme

Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimlerin sunmakta olduğu hizmetlerde kalite ve verimliliğin arttırılması, kaynakların ekonomik bir şekilde kullanılması, mevcut potansiyelin ortaya çıkarılması, kaynakların kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda seferber edilmesi ve iyileştirilmesi, insan kaynağını seçme ve yetiştirme süreçlerinin nitelikli hale getirilmesi hedefi doğrultusunda; üniversiteler, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası düzeyde uzmanlarla işbirliği yaparak ortak programlar geliştirmektedir.

Bu çerçevede; yerel yönetimler alanında mevzuat, kişisel gelişim, ileri yöneticilik, yönetim ve sistem geliştirme, iyi uygulama örnekleri başta olmak üzere; uygulamaya dönük olarak, belediye çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması ve uygulamadaki sorunların çözülmesine yönelik eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.

Yapılan eğitimlerde temel hedef; eğitimlerin belirli bir disiplin ile verilerek sertifikalandırılması ve belediye çalışanlarının niteliğinin arttırılarak belediyelerin kurumsal kapasite gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede genel olarak üç düzeyli bir eğitim programında bahsedilebilir:

Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.