BAŞKAN
ÜYELER
AKADEMİ
HABERLER
MBB KÜLTÜR YAYINLARI
DATA MARMARA
İLETİŞİM

Platformlar

MBB Platformları, MBB bünyesinde üye belediyelerin ilgili birim yöneticileri ve çalışanlarından oluşmaktadır. Platformlar, MBB’nin görev alanına giren konulara ilişkin deneyim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlamak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak, koordinasyonu sağlamak, incelemeler ve araştırmalar yapmak, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek amacıyla çalışmaktadır.

Belediyelere ilişkin sorunları tespit ederek çözüm önerilerinin merkezi yönetime ve konunun muhataplarına ulaştırılması noktasında önemli işlevler gören platformlar, düzenledikleri eğitim programlarıyla uzmanlaşma ve birlikte üretme kültürüne de önemli katkılarda bulunmaktadır. MBB bünyesinde faaliyet gösteren 11 adet platform, üyelerinin sürekli ve aktif katılımıyla sürdürülebilir ve sistemli çalışmalar yürütmektedir.