BAŞKAN
ÜYELER
AKADEMİ
HABERLER
MBB KÜLTÜR YAYINLARI
DATA MARMARA
İLETİŞİM

Şehir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi

Şehir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi (ŞTM), şehir teknolojileri alanında bilimsel ve uygulamaya dönük araştırma ve projeler yapan, ürün ve yöntemler geliştiren, bilgi üreten ve danışmanlık yapan bir araştırma ve geliştirme merkezidir.

ŞTM’in Amaçları

1
Şehir teknolojileri ve sistemleri eksenli bilgi toplumuna geçişte araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak,
2
Akıllı şehir kavramının ve uygulamalarının yerel yönetimlerde yaygınlaşmasını sağlamak,
3
Şehirlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının sürdürülebilir çözümler ile donatılması ve yönetilmesi için projeler geliştirmek,
4
Gerçekleşen projelerin yayılımı sağlamak ve aynı projelerin farklı kurumlar tarafından yapılmasından doğan kaynak israfını azaltmak,
5
Şehir teknoloji ve sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları takip etmek ve işbirliği yapmak,
6
Ulusal ve uluslararası konferanslara katılarak temsil sağlamak ve dünyadaki yenilikleri Türkiye’ye eş zamanlı aktarmak,
7
Akıllı şehirler kapsamında yeni ürün, bilgi, birikim, teknik, yöntemler geliştirmektir.
Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.