BAŞKAN
ÜYELER
AKADEMİ
HABERLER
MBB KÜLTÜR YAYINLARI
DATA MARMARA
İLETİŞİM

Afet Koordinasyon ve İşbirliği Merkezi

Marmara Belediyeler Birliği Afet Koordinasyon ve İşbirliği Merkezi (AKM); afet ve acil durumlarda üye belediyelerin imkân ve kabiliyetlerinin  etkin ve verimli bir şekilde yönetimi, izlenmesi, denetimi, eğitimi ve koordinasyonu faaliyetlerini yürütmektedir.

Marmara Belediyeler Birliği Afet Koordinasyon ve İşbirliği Merkezinin (AKM) görevleri arasında şunlar bulunmaktadır:

1
Marmara Belediyeler Birliği Afet Koordinasyon ve İşbirliği Planı’nın (MAKİP) hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
2
Öncelikle MBB üyesi belediye sınırları olmak üzere Türkiye’de veya dünyada meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda gerek operasyonel bir güç olarak gerekse lojistik destek olarak katılma ve katkıda bulunma konusunda belediyeler arasında işbirliğini sağlamak,
3
Üye belediyelerinin sahip olduğu veya temin edeceğini taahhüt ettiği afet ve acil durumlara yönelik her türlü imkan ve kabiliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde ihtiyaç sahibi gerçek ya da tüzel kişilerin hizmetine sunulması konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak,
4
Afet bölgelerinde ihtiyaç duyulacak arama kurtarma, yangın söndürme, su tahliyesi, tehlikeli kimyasal maddelerin usulüne uygun bertarafı, beslenme, geçici barınma, alt yapı hizmetleri, şehir temizliği, hijyen, enkaz kaldırma, psikolojik destek vb. hizmetlerde gerekli ve yeterli desteği sağlayacak organizasyonu gerçekleştirmek,
5
Afet bölgesinde, Marmara Belediyeler Birliğine ait ekiplerin sevk ve idaresi, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlayacak ekibin hazır tutulması ve bölgeye sevk edilmesi hususlarında ilgili belediyeye danışmanlık yapmak,
6
Afet Koordinasyon ve İşbirliği Planı’nın (MAKİP) uygulanması için gerekli eğitim ve tatbikatların koordinasyonu ve  düzenlenmesini sağlamak,
7
Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde koordinasyon ve takip personelinin görevlendirilmesi, faaliyet raporlarının toplanması ve yayınlanmasını sağlamak.
Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.