BAŞKAN
ÜYELER
AKADEMİ
HABERLER
MBB KÜLTÜR YAYINLARI
DATA MARMARA
İLETİŞİM
Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.

MBB YEREL YÖNETİMLER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMASI BAŞLADI

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Yerel Yönetimler Sürdürülebilirlik Çalışmaları Araştırması başladı. Araştırma kapsamında, MBB üye belediyelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik farkındalığını, çalışmalarını ve iyi uygulamalarını çevrimiçi anket ve iyi uygulama formunu doldurarak iletmesi bekleniyor.

MBB, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye’nin de aralarında olduğu 193 üye devlet tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) konusunda yerel yönetimlerin farkındalığını artırma, kurumsal kapasitelerini geliştirme, yaptıkları çalışmaları izleme, politika önerileri geliştirme ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda MBB tarafından, “Yerel Yönetimler Sürdürülebilirlik Çalışmaları” araştırması yürütülmektedir. MBB, söz konusu araştırma ile üye belediyelerinin SKA’ya yönelik farkındalığını, çalışmalarını ve iyi uygulamalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın, yerel sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi ve yol haritalarının hazırlanmasına da katkı sunması beklenmektedir.

Araştırma kapsamında, MBB üye belediyelerinin SKA’ya yönelik farkındalık ve çalışmalarını tespit etmek için çevrimiçi anket uygulanmaktadır. Ayrıca MBB, üye belediyelerinin 2015 yılı (SKA’nın kabul edilme tarihi) sonrasında hayata geçirdikleri, bir ya da birkaç Sürdürülebilir Kalkınma Amacının gerçekleşmesine hizmet eden projelerini toplamaktadır. Toplanan projeler değerlendirilecek ve iyi uygulama olarak belirlenen projeler rapor haline getirilerek MBB üyeleriyle paylaşılacaktır.

Projelerini göndermek isteyen MBB üye belediyelerinin, Ek-1’de yer alan SKA iyi uygulama formunu 7 Mayıs 2021 tarihine kadar doldurup projeyle ilgili (varsa) görsel, içerik ve/veya video gibi ek bilgi ve belgelerle birlikte sdg@mbb.gov.tr e-posta adresi üzerinden MBB’ye iletmeleri beklenmektedir.

Araştırma, anket ve iyi uygulama formuyla ilgili sorularınızı aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden Marmara Belediyeler Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Elçisi Özge Sivrikaya’ya iletebilirsiniz.

İletişim

Özge Sivrikaya | MBB SKA Elçisi

E-posta: sdg@mbb.gov.tr

Tel: +90(212)4021935