BAŞKAN
ÜYELER
AKADEMİ
HABERLER
MBB KÜLTÜR YAYINLARI
DATA MARMARA
İLETİŞİM
Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.

MBB LİSANSÜSTÜ TEZ DESTEĞİ PROGRAMI 2022 ARAŞTIRMACILARI BELLİ OLDU

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) 2022 Yılı Lisansüstü Tez Desteği Programı kapsamında, MBB Encümeni tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yerel yönetim, şehircilik, mimarlık, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi, çevre yönetimi, iklim değişikliği ve afet yönetimi alanlarında destek almaya hak kazanan 10 doktora tezi ve 5 yüksek lisans tezi aşağıda listelenmiştir.

Not 1: Asil liste, alfabetik isim sırasına göre listelenmiştir.

Not 2: Yedek listede yer alan başvuranlar, asil listedekilerin haklarından vazgeçmesi ya da destek alma şartlarına uymayan bir durumun tespit edilmesine bağlı olarak sözleşme yapılmaması/sözleşmenin iptali hâllerinde listedeki sırayla destek hakkından yararlanabileceklerdir.

Adı Sodayı Üniversite/ Bölüm Çalışmanın Başlığı Tez
ABDURRAHMAN MUHAMMET BANAZILI İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynağı Seçim Süreci ve Hemşehrilik Olgusu: İstanbul İlçe Belediyelerinde Bir Araştırma Doktora (Asil)
ECE ÖZÖN Boğaziçi Üniversitesi | Çevre Bilimleri Enstitüsü | Çevre Teknolojisi Contribution of Energy Efficiency of Public Buildings to the Climate Change and Sustainable City Concept Doktora (Asil)
EZGİ ÖZER KÜTÜK Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık | Şehircilik Küresel Krizler Karşısında Kentlerin Dirençliliğinin Ölçülmesi ve Kent İçi Hareketlilik Üzerinden İncelenmesi Doktora (Asil)
HALİL İBRAHİM ŞENOL Yıldız Teknik Üniversitesi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Uzaktan Algılama ve CBS Anabilim Dalı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Entegrasyonu Doktora (Asil)
MELİKE AKKAYA İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık | Şehir ve Bölge Planlama Yapay Zekâ Destekli Büyük Veriye Dayalı Planlama Kararlarında Sosyal Adaletin Planlama Normları ile Sağlanması Doktora (Asil)
MURAT ŞAHİN İstanbul Teknik Üniversitesi | Maden Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği Marmara Denizi Deformasyonunun Tarihçesi, Tarihsel Depremler, Tsunamiler ve Aktif Fayların Stres Transferi Senaryoları Doktora (Asil)
MUSTAFA AMMAR KILIÇ Koç Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Sosyoloji Sanayileşme, Tarım ve Çevresel Kirlilik: Ergene Nehir Havzası'nın Sosyo-Tarihsel Ekolojisi Doktora (Asil)
NURŞAH ATAMTÜRK Gebze Teknik Üniversitesi | Mimarlık | Mimarlık Marmara Bölgesi Endüstri Mirası Potansiyeli ve Marmara Bölgesi’nde Bir Endüstri Mirası Rotası Önerisi Doktora (Asil)
SERİM DİNÇ İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık | Şehir ve Bölge Planlama Krizler Çağında Kent-Bölge Gıda Sistemleri Planlaması ve Yönetişimi: İstanbul Metropoliten Alanı Örneği Doktora (Asil)
YAPRAK YEŞİL Kocaeli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Kamu Hukuku İdare Hukuku Açısından Stratejik Çevresel Değerlendirme Doktora (Asil)
CANSU İLHAN İstanbul Teknik Üniversitesi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Şehir ve Bölge Planlama Sürdürülebilir Gıda Sistemleri ve Kentsel Gıda Planlaması: İstanbul’da Gıdaya Erişim Sorunu ve Kentsel Gıda Politikaları Doktora (Yedek 1)
İBRAHİM EREN Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık | Şehir Planlama Geleceğin Kentleri: Kamusal Yaşamın Sürdürülebilirliği ve Teknoloji İlişkisi Doktora (Yedek 2)
BİRSU ÇORUK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Coğrafya Ekstrem Sıcaklık Analizi: Marmara Bölgesi Örneği Yüksek Lisans (Asil)
GÖZDE KAVAS Yıldız Teknik Üniversitesi | Fen Bilimleri Enstitüsü | Geomatik İklim Değişikliğinin Marmara Deniz Seviyesine Olan Etkisinin Araştırılması Yüksek Lisans (Asil)
GÜLDEHAN DERYAL İstanbul Üniversitesi | Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü | Deniz Kıyı Koruma İstanbul Boğazı’nda Atıksu Deşarjına Bağlı İlaç Etken Madde Kirliliği: Antidepresan ve Seratonin Hormonu Konsantrasyonlarının Araştırılması ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Yüksek Lisans (Asil)
İLAYDA KÖROĞLU İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji-Kent Çalışmaları Akıllı Kent Uygulamaları Kapsamında Oyunlaştırma Yönteminin Kentsel Katılıma Etkisi Yüksek Lisans (Asil)
SELİN KOÇ İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji- Kent Çalışmaları Dijital Sermayenin Akıllı Kentlerdeki Toplumsal ve Dijital Eşitsizliğe Etkisi Yüksek Lisans (Asil)
ÇİĞDEM ERAYMAN Balıkesir Üniversitesi | İşletme Ana Bilim Dalı | Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi: Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir Uygulama Yüksek Lisans (Yedek 1)
BAHADIR BUĞRA ERDAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Kamu Yönetimi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Yerel Yönetimler Üzerine Etkisi Yüksek Lisans (Yedek 2)