Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.

MARUF21 İÇİN KAYITLAR AÇILDI

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 1-3 Ekim 2021 tarihleri arasında ikincisi online olarak düzenlenecek Marmara Urban Forum (Marmara Uluslararası Kent Forumu – MARUF21), COVID-19 salgınıyla birlikte yerleşik kentsel politikaları ve planlama süreçlerini yeniden sorgulamanın gereğiyle “Çözüm Üreten Kentler: Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et” başlığı etrafında şekilleniyor. Katılımın ücretsiz olduğu forum için kayıtlar alınmaya başlandı.

YENİDEN DÜŞÜN, BİRLİKTE HAREKET ET (RE-THINK, CO-ACT)

İklim değişikliği, doğal kaynakların tahribatı, ayrımcılık, eşitsizliklerin ve yoksulluğun artışı gibi problemler bir yandan kenti ve kent sakinlerini tehdit ederken diğer yandan hâlihazırdaki kentleşme pratikleri ile daha da karmaşık bir hal alıyor. Mevcut yönetişim mekanizmaları ve paradigmalar ise, başta göçmenler, yoksullar, çocuklar, yaşlılar ve diğer kırılgan gruplar olmak üzere, kent sakinleri için adil ve eşitlikçi bir çözüm geliştirmede yetersiz kalıyor. Salgın hastalıklar, zorunlu göçler gibi toplumları ve bireyleri hızla ve büyük ölçüde etkileyen küresel ölçekli krizler, kentlerde şimdiye kadar tecrübe ettiğimiz süreçler ve yönetsel araçlar üzerine yeniden düşünülmesine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Öte yandan problemlerin yaygınlığı, derinliği ve maliyeti tüm paydaşlarla birlikte hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Bu problemler karşısında gittikçe daha hayati önem taşıyan sağlıklı, dayanıklı, kapsayıcı, yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir kentler oluşturmanın ilk adımı ise, bu konular üzerine yeniden düşünme ve birlikte hareket etme ihtiyacımızın farkına varmak.

6 TEMEL EKSEN

COVID-19 salgını kentsel, ulusal ve küresel ölçekte bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin konuları yeni baştan ele almanın gerekliliğini ortaya koydu. Salgın, tüm dünyada sağlık hizmetleri konusunda aksaklıklara, işsizliğe, ekonomik kayıplara, gelir eşitsizliğinde derinleşmeye, eğitim ve kültür sektöründe sıkıntılara sebep oldu. Kentten beklentilerin ve alışkanlıkların sorgulandığı bu süreç, kente dair algıları da yeniden şekillendiriyor. Kentlerde çoğunlukla hız ve hareketlilik üzerinden belirlenen öncelikler, bir anda karşı karşıya kalınan yavaşlama ve hatta durağanlık süreci ile birlikte değişiyor. Ev ve ofis kullanımları, uzaktan çalışma pratikleri, kamusal alan kullanımları, ulaşım yönetimi, gelir eşitsizliği ve kentsel sağlık imkânları gibi pek çok konu, üzerine yeniden düşünülmesi gereken temel meseleler haline geldi.

Dünya genelinde, kentleri derinden sarsan salgın sürecinden çıkarılan dersleri öğretilere dönüştürmek ve köklü dönüşümleri başlatmak için bir fırsat sunan Marmara Urban Forum’da birbirini besleyecek altı ana eksene odaklanılacak. Forum boyunca, “Sağlıklı”, “Kapsayıcı”, “Yenilikçi”, “Dayanıklı”, “Sürdürülebilir” ve “Yaratıcı” kentler olarak belirlenen temel eksenler etrafında; yerel yönetimler, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve tüm diğer paydaşlar ile birlikte yürütülecek bir diyalog, üretim ve paylaşım zemini oluşturulacak.

MARUF on the GO

Günümüzün kentsel sorunlarına köklü çözümler arayan MARUF21, üç gün sürecek olan oturum ve etkinliklerin yanı sıra Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşecek olan “MARUF on the GO” programına da ev sahipliği yapacak. İki aya yayılacak olan bir dizi dinamik öğrenme ve etkileşim sürecini içeren bu etkinlikler, bir yandan MARUF21’in zamana ve mekâna yayılmasını sağlarken diğer yandan forumun açacağı düşünme ve tartışma alanı için önemli konu ve sonuçlar üretiyor olacak. Atölye, çalıştay, eğitim programları, webcast ve podcast yayınları gibi çeşitli mecralarda gerçekleşecek olan etkinlikler ile “MARUF on the GO” kent ile ilişkilenen her disiplinden katılımcıya açık olacak.

MARUF21’e kayıt için: https://www.marmaraurbanforum.org/kayit

MARUF21 ile ilgili daha detaylı bilgiye www.marmaraurbanforum.org adresinden ulaşabilirsiniz.