Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ 2021 YILI OLAĞAN II. MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

  1. İstiklal Marşı ve Açılış

  2. Gündemin Okunması ve Meclisin Onayına Sunulması

  3. Birlik Meclisinin Bir Önceki Toplantı Tutanak Özetinin Okunması

  4. 2022 Yılı Bütçesi ile 2023-2024 Yılları Gelir-Gider Tahminlerinin Görüşülmesi

  5. 2022 Yılı Performans Programının Görüşülmesi

  6. 2022 Yılı Eğitim Hizmetlerinde Uygulanacak Ücret Tarifesinin Görüşülmesi

  7. Dilek, Temenni ve Kapanış