BAŞKAN
ÜYELER
AKADEMİ
HABERLER
MBB KÜLTÜR YAYINLARI
DATA MARMARA
İLETİŞİM

MARMARA URBAN FORUM / MARMARA ULUSLARARASI KENT FORUMU (MARUF)

Marmara Uluslararası Kent Forumu/Marmara Urban Forum (MARUF), Marmara Belediyeler Birliği tarafından iki yılda bir, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bir kent forumudur. İlk kez 1-3 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 25 ülkeden 250 konuşmacı ve 5540 kişinin katılımıyla gerçekleşen MARUF’un ana mottosu “Çözüm Üreten Şehirler” olarak belirlenmiştir. İkinci ise 2021 yılında online olarak 50’den fazla ülkeden 500’den fazla konuşmacı, aynı anda 10 paralel odadan 100’den fazla yayın yapıldı. Oturum, eğitim, yan etkinlik, çalıştay, networking etkinlikleri gibi programların bulunduğu forum, bu rakamlarla toplantı şimdiye kadar yapılan dünyanın en büyük online kent forumu unvanını aldı.

MARUF, kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturmayı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendirmeyi hedeflemektedir. Yeni Kentsel Gündem’in uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla, yerel ve uluslararası bilgi ve deneyimi bir araya getirmekte olan MARUF, meseleleri, tartışmanın alternatif yönleriyle irdelemeye açmaktadır.

MARUF’un amaçları arasında;

● Kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları, çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve işbirliği içinde incelemek,

● Çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve insani hareketlilik durumlarında yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü̈ güçlendirmek,

● Güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak,

● Daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir kentler dünyasının oluşumuna katkıda bulunmak,

● Kentler ve kent-bölgeler arasında bilgi akışını sağlamak ve kentler arasındaki ilişki ağlarını desteklemek bulunmaktadır.

marmaraurbanforum.org

Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.