BAŞKAN
ÜYELER
AKADEMİ
HABERLER
MBB KÜLTÜR YAYINLARI
DATA MARMARA
İLETİŞİM
Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.

ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MARMARA ULUSLARARASI KENT FORUMU’NDA TARTIŞILACAK

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Marmara Uluslararası Kent Forumu’nda (MARUF) çevre ve iklim değişikliği konusu akademisyenler, belediye başkanları ve uygulamacılar tarafından tüm boyutlarıyla ele alınacak

MBB, 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Marmara Uluslararası Kent Forumu (Marmara Urban Forum-MARUF) ile Türkiye’ye şehircilik alanında küresel marka olacak İstanbul merkezli bir kent forumu kazandırmayı hedefleniyor. Bu yıl ilki düzenlenen MARUF, şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşları bir araya getiriyor. Kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımların bir arada değerlendirileceği MARUF’ta, bu yıl 12 tema ile kentler dünyasına detaylı bir bakış sunulacak. Bu 12 temadan birini de çevre ve iklim değişikliği oluşturuyor.

İklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomi konularının konuşulacağı oturumlarda aşağıdaki isimler konuşma yapacak:Shannon McDaniel, Veri Stratejisi Direktörü, İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesi
Yurdanur Ünal, Prof. Dr., İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
Gamze Çelikyılmaz, Kıdemli İklim Değişikliği Uzmanı
Burak Gürkan, Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs Bölge Direktörü, GRUNDFOS,Türkiye
Erdem Ergin, İklim Dayanıklılığı ve Afet Risk Yönetim Uzmanı, UNDP Türkiye
Francesco Lembo, Proje Müdürü, ACR+
Marion Guénard, Döngüsel Kalkınma Görevlisi, ICLEI
Osman Bayazit Genç, Yönetici Ortak, MMI Eurasia Fuarcılık
Piotr Barczak, Atık Politika Görevlisi, EBB
Sadiye Bilgiç Karabulut, Daire Başkanı, Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kentleşmenin vazgeçilmez başlıklarından biri olan çevre konusu, artık geleneksel hizmet ve yaklaşımların ötesinde iklim değişikliğinden döngüsel ekonomiye kadar geniş bir bağlamda ele alınmaktadır.
İklim değişikliğinin etkileri; gıda üretimini tehdit eden değişken hava koşullarından sel felaketi riskini artıran deniz seviyelerindeki yükselişlere kadar, küresel ölçekte şimdiye dek görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, iklim değişikliği konusunda çözüm üretmek için dönüm noktası niteliğindedir. Nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin kentlerde yoğunlaşmasının da etkisiyle, iklim değişikliğine ve çevrenin korunmasına ilişkin kentsel alanlarda yapılacak her türlü çalışma, milyonlarca insanın hayatını etkileyecektir.

Ülkelerin; yenilenebilir, temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişimi kapsayan verimli ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Emisyonların azaltılması ve iklim değişikliğine dirençli hale gelinmesi için yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma ve yatırım planlarında çevre ve iklim değişikliğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kentlerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldıkları tedbirler, küresel ekonomide rekabet edebilmeleri açısından da önemlidir. Bu çerçevede yeni bir rekabet unsuru olan döngüsel ekonomi; sınırlı kaynaklar ve değişken fiyatlar karşısında iş dünyasını güçlü kılmakta, aynı zamanda; biyoçeşitliliği korumayı ve çevre tahribatını azaltarak iklim değişikliği konusunda direnç oluşturmayı amaçlamaktadır.

Döngüsel ekonomi, ekonomik sistemin doğayı örnek alarak üretim ve tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirdiği yeni bir model öngörmektedir. Doğrusal ekonomide kaynaklar, yaşam döngüsü sonrasında bertaraf edilerek ekonomik zincirden kopmaktadır. Buna karşın döngüsel ekonomi; ürün tasarımından üretim süreçlerine, tüketici davranışlarından etkin atık yönetimine, atıktan kaynak temininden ikincil hammadde pazarının güçlendirilmesine kadar geniş çaplı bir inovasyon, yönetim ve izleme perspektifi geliştirmektedir. Bu perspektif, kent yönetimlerine bir yandan yönetsel zorluklar ve finansal yükler getirirken öte yandan hammadde tüketiminin azalması ve yerel mesleklerin oluşması gibi yeni fırsatlar sunmaktadır. İş dünyası ve tüketiciler, döngüsel ekonomi yaklaşımının başrollerinde olsa da yerel, bölgesel ve ulusal otoriteler bu geçişin kilit aktörleri konumundadır.

MARUF kapsamında “Çevre ve İklim Değişikliği” teması altında yapılacak oturumlar aşağıdaki gibidir:
1 Ekim 2019 Salı, 14.00 – 15.30: İklim değişikliği ile mücadele: Kentleri kahraman yapmak
3 Ekim 2019 Perşembe, 09.00 – 10.30: Kaybedecek zaman yok: Döngüsel ekonomi hakkında

Detaylı bilgi ve ücretsiz kayıt için: www.marmaraurbanforum.org

Program akışı haberin ekinde bulunmaktadır.

Ekler