zihinler-kuresel-kentler-icin-bulustu

ZİHİNLER KÜRESEL KENTLER İÇİN BULUŞTU

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği “Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması” 23 Şubat 2018, Salı günü InterContinental İstanbul’da gerçekleştirildi. MBB Şehir Politikaları Merkezi koordinatörlüğünde ve Kent ve Toplum Derneği destekleriyle gerçekleştirilen Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda katılımcıyı buluşturdu. Programa MBB Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Prof. Dr. Çağlar Keyder, Prof. Dr. Ben Derudder, Prof. Dr. Allan Watson, Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner gibi Türkiye’den ve dünyadan birçok önemli isim katıldı.

Küreselleşme ve kent kavramlarının konuşulduğu programda ekonomi, siyaset, ulaşım, turizm ve göç gibi olgulara karşı kentlerin belirleyiciliğine dikkat çekildi. Küreselleşen dünyada politik ve ekonomik güç merkezleri haline gelen kentler, Küreselleşme ve Dünya Kentleri, Küresel Kent Ağları Çalışmalarında Nicel ve Nitel Araştırma Yaklaşımları, Küreselleşme ve Gayrimenkul Piyasası ile Küreselleşme ve Kent İmgesi başlıkları altında ele alındı. Akademisyenler ve yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı toplantıda küreselleşme ve kentlere dair birçok konu konuşulurken, küreselleşmenin avantajları ve dezavantajları masaya yatırıldı.

Programın açılış konuşmalarını MBB Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Ceylan Öner, MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan gerçekleştirdi. Toplantıda Çağırıcı “Kentler artık hiç olmadığı kadar dünyaya yön vermeye başladı. Ekonomiden siyasete, mimariden çevreye, kültürden göçe, hayatın her alanında, kentler belirleyici konumdadır” dedi.

“Kentler Artık Hiç Olmadığı Kadar Dünyaya Yön Vermeye Başladı”
Küreselleşen dünyada kentlerin belirleyici özellikleriyle ön plana çıktığını dile getiren Çağırıcı, “İstanbul yalnızca yerel ekonomi ile küresel ekonomi arasındaki bir bağlantı noktasından ibaret değildir. Aynı zamanda geleneksel olanla modern olanın tam ortasında yer almaktadır. İstanbul gibi küresel kentler bilgi akışının, kültürel üretimin ve finansın kontrol merkezidir. Kentler artık hiç olmadığı kadar dünyaya yön vermeye başladı. Ekonomiden siyasete, mimariden çevreye, kültürden göçe, hayatın her alanında, kentler belirleyici konumdadır. Kamu kurumları ve özel sektörün karar mekanizmaları kentlerde bir araya gelmektedir. Bu da kentleri politik ve ekonomik güç merkezlerine dönüştürmektedir” dedi.

“Yeni Dünyada Her Belediye Başkanı Yerel Olduğu Kadar Küresel Bir Aktör”
Yerel yönetimlerin küreselleşen dünyaya uyum sağlama noktasında önemli görevler üstlendiğini dile getiren Çağırıcı, “Tüm küreselleşen şehirler gibi, İstanbul da bu süreçten payını hem avantajları hem de dezavantajlarıyla alıyor. İşte tam da bu noktada doğru yönetimin, yani bizim omuzlarımıza yüklenmiş olan sorumluluğun önemi ortaya çıkmaktadır. Yeni dünyada her belediye başkanı yerel olduğu kadar küresel bir aktör aslında. İç içe geçişler, tezatlar, farklı roller, aynı anda icra edilmek durumunda. Koşullar ne olursa olsun tüm bu durumlarda insanlığın iyiliğine dokunacak işleri birlikte yapmak durumundayız. Bunun olmazsa olmazlarından biri de bilgi üreticileri ile uygulamacıların el ele vererek anlamaya çalışmaları ve birlikte üretmeleridir” dedi.

“Akademisyenlik Yerine, Belediye Reisi Olmayı Tercih Ederim”
Keynote konuşmacı olarak Küreselleşme ve Kent Ağları Buluşması’nda konuşan Prof. Dr. Çağlar Keyder “Akademisyenler olarak araştırıyoruz, yazıyoruz ancak uygulamanın içinde olan belediyeciler ve onlar çok şanslı. Belediye reisi olmayı tercih ederdim.” diyerek şehri yönetiyor olmanın öneminin altını çizdi. Ayrıca Türkiye’deki bazı illerin eski dönemlerine değinen Prof. Dr. Çağlar Keyder “19. yüzyıldaki Trabzon, Mersin ve İzmir gibi Osmanlı liman şehirleri sadece pazar şehirleri değildi, yabancıların varlığına ev sahipliği yapan ve ticarete yön veren yerlerdi.” dedi. İstanbul’un 1990’ların dünyasındaki rolünden de bahseden Prof. Dr. Keyder “İstanbul, 1990’larda festivallerle, tiyatrolarla, bienaller, yemek kültürü ve gece hayatıyla turistler için bir cazibe merkezi ve o dönem gençlerinin, sanatçılarının ve Erasmus öğrencilerinin ilk tercihlerinden biri oldu.” dedi.

Üç Oturumda Gerçekleştirildi
Programın ilk oturumu Küresel Kent Ağları Çalışmalarında Nicel ve Nitel Araştırma Yaklaşımları’nda, Ghent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ben Derudder “Dünya Şehirleri Ağında Türk Şehirleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirirken Loughborough Üniversitesi’nden Doç. Dr. Allan Watson dünya şehir ağlarını anlama noktasında kalitatif yaklaşımları konu alan sunumunu gerçekleştirdi.

Küreselleşme ve Gayrimenkul Piyasası oturumunda ise University of Reading’den Prof. Dr. Kathy Pain, küresel şehirlerin finansallaşması üzerine sunum gerçekleştirdi. Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Türel, küreselleşme üzerine tanımlarını yaparken Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asuman Türkün, “İstanbul’da Kentsel Dönüşüm: Beklentiler ve Sonuçlar” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Programın son oturumu olan Küreselleşme ve Kent İmgesi’nde ise Münih Teknik Üniversitesi’den Prof. Dr. Alain Thierstein, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. C. Abdi Güzer ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Işık’ın sunumlarının ardından program son buldu.