yuksek-lisans-ve-doktora-tezleri-destek-basvurulari-sonuclandi

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ DESTEK BAŞVURULARI SONUÇLANDI

Marmara Belediyeler Birliği 2016 Yılı Lisansüstü Tez Destek Programı kapsamında desteklenecek olan beş adet yüksek lisans ve beş adet doktora tezi belirlendi.

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi, 2016 yılı itibarı ile yerel yönetim ve şehircilik alanında yazılan tezleri desteklemeye başladı. Birlik üyesi illerde (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Düzce, Kırklareli, Bolu, Yalova, Bilecik) bulunan üniversitelerde lisansüstü öğrenim gören ve tez aşamasına geçen öğrencileri kapsayan program çerçevesinde desteklenecek beş adet doktora ve beş adet yüksek lisans tezi, Marmara Belediyeler Birliği Encümeni tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda belirlendi.

Destek miktarı her bir doktora tezi için 12.500 TL, her bir yüksek lisans tezi için 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Marmara Belediyeler Birliği 2016 Yılı Lisansüstü Tez Destek Programı kapsamında desteklenmek üzere sözleşmeye davet edilen öğrenciler ve tezleri aşağıdaki listede yer almaktadır:

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TEZ DESTEĞİ PROGRAMI

DOKTORA TEZLERİ

ÖĞRENCİ ADI SOYADI

TEZ BAŞLIĞI

ÜNİVERSİTE

AYÇA DOĞANER

2000 SONRASI UYGULANAN KENTSEL DÖNÜŞÜM POTİKALARI VE FİNANSMANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

EMİN YAHYA MENTEŞE

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MEKÂNSAL PLAN İLİŞKİSİNİN CBS TEKNİKLERİYLE MODELLENMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MEHMET ŞİMŞEK DENİZ

ESKİ ESERLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUNMASINDA MOBİLİZE BAKIM-ONARIM VE MUAYENE SİSTEMLERİNİN KURULMASI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA GÜL

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ KENTLERDE YARATICI KENTLER POLİTİKASININ GELİŞTİRİLMESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

SEZEN TARAKÇI

KENTSEL YENİLEME ALANLARINDA ARAZİ DEĞER ARTIŞLARININ KAMUYA KAZANDIRILMASI İÇİN YÖNTEM ÖNERİSİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TEZ DESTEĞİ PROGRAMI

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

ÖĞRENCİ ADI SOYADI

TEZ BAŞLIĞI

ÜNİVERSİTE

ALİ NADİR DÖNMEZ

TÜRKİYE'DE AFET RİSKİ ALTINDAKİ RİSKLİ YAPILARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

FATMA İPEK GÜRSES

6306 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ ALANLAR ÖZELİNDEN HAREKETLE İSTANBUL GENELİ İÇİN DÖNÜŞÜM MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

FİKRİYE YAĞMUR ŞENGÜL

MAHALLE KAVRAMININ ÇOCUKLARIN BAKIŞ AÇISIYLA İRDELENMESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SEDA ŞEN

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRKLERDE ŞEHİRCİLİK VE GÜNÜMÜZE ULAŞAN ŞEHİR KALINTILARI

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

SEMANUR EKİNCİ

OSMANLI ŞEHİRLERİNİN OLUŞUMUNDA VAKFİYELERİN ROLÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ