Yerelleşme ve Demokratikleşme

Marmara Belediyleler Birliği; katılım kanalları açık, vatandaşın tercih ve beklentilerinin dikkate alındığı demokratik bir yerel yönetim ile, problemlerin vatandaşa en yakın yönetim birimi tarafından çözümünü esas alan yerelleşmeyi çalışmalarının temel ekseni olarak almaktadır. Bu çerçevede gerek merkezi yönetim- yerel yönetim ilişkilerinde gerekse yerel yönetimler arası ilişkiler ve yerel yönetim – vatandaş ilişkilerinde yönetişim, katılım, demokrasi, yerelleşme gibi ilkelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.