yeni-secilen-belediye-baskani-icin-kisa-rehber

YENİ SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANI İÇİN KISA REHBER

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Enver Salihoğlu’nun imzasıyla devir tesliminden belediye başkanının görev ve yetkilerine, belediye meclisinden encümenin çalışma usullerine birçok soruyu yanıtlayan “Yeni Seçilen Belediye Başkanı için Kısa Rehber”i yayınladı.

Rehberde yanıt bulan sorular şu şekilde:
1- Belediye başkanı ne zaman göreve başlar?
2- Önceki belediye başkanı devir teslimi yapmalı mı?
3- Belediyenin nakit durumunun tespiti nasıl yapılır?
4- Belediye başkanının görev ve yetkileri nelerdir?
5- Belediye meclisinin görev ve yetkileri nelerdir?
6- Belediye meclisinin ilk toplantısı ne zaman yapılacaktır?
7- Belediye meclisinin ilk toplantısında hangi seçimler yapılacaktır?
8- Belediye meclisinde hangi komisyonlar kurulacaktır?
9- Belediye meclisinde siyasi parti grupları nasıl belirlenir?
10- Belediye meclisi kararları nasıl kesinleşir?
11- Belediye başkanı, belediye meclisini nasıl yönetir?
12- Meclisin salt çoğunluk veya nitelikli çoğunlukla alması gereken kararlar hangileridir?
13- Belediye encümeni nasıl oluşur?
14- Belediye encümeninin toplantı ve çalışma usulü ne şekildedir?
15- Belediye encümeninin görev ve yetkileri nelerdir?
16- Belediye Başkanını belediye personelini atayabilir mi?
17- Önceki belediye başkanının yetki devri ne zamana kadar devam eder?
18- Belediyelerde yetki devri yapılabilecek yöneticiler kimlerdir?
19- 5393 sayılı Belediye Kanunu’na tabi belediyelerde hangi konularda yetki devri yapılabilir?
20- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre hangi konularda yetki devri yapılabilir?
22- Belediye başkanına konut tahsisi yapılabilir mi?
23- Belediye başkanı hangi çeşit pasaport kullanır?
24- Belediye başkanı silah taşıyabilir mi?
25- Belediye başkanına özel bir kimlik belgesi düzenlenir mi?
26- Belediye başkanına resmi araç tahsis edilir mi?
27- Belediye başkanı hava alanlarında VIP salonlarından yararlanabilir mi?
28- Belediye başkanı hangi işleri yapamaz?