Yusuf Kara

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünü tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmekte. 2008 yılında memuriyete Gebze Kaymakamlığında başladı. 2012-2015 yıllarında Marmara Belediyeler Birliğinde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yaptı. 2015 yılından itibaren Eğitim müdürü olarak görev yapmakta.