Ezgi Küçük

Lisans eğitimini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde, yüksek lisansını ise İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Bölümünde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesinde Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programına devam etmektedir. Marmara Belediyeler Birliğinde Şehir Planlama Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.