surdurulebilir-kentsel-gelisme-2019-2020-baskanlar-bursu

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME 2019-2020 BAŞKANLAR BURSU

Birleşmiş Milletler Asya ile Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UN ESCAB) ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (United Nations Human Settlements Programme - UN-Habitat), Birleşmiş Milletler Üniversitesi İleri Sürdürülebilirlik Çalışmaları Enstitüsü (United Nations University, Institute for the Advanced Study of Sustainability - UNU-IAS), Pasifik Kenarı Üniversiteleri Derneği (Association of Pacific Rim Universities - APRU) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Asya-Pasifik (United Cities and Local Governments Asia- Pacific - UCLG ASPAC) işbirliğiyle düzenlenen Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Başkanlar Akademisi’ne bursiyerlik başvuruları başlamıştır.

Program kapsamında, sürdürülebilir kentsel gelişmeye adanmış Asya Pasifik Bölgesi yerel liderler birliği oluşturulup desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Akademinin şunları hedeflemektedir:
- Yerel yönetim liderlerine yönelik, kentlerinin kentsel sürdürülebilirlik meseleleri üzerine kapasitelerini artırmaları için yol gösterebilecek “kapasite geliştirme programı” sağlama
- Belediye başkanlarını, küresel kalkınma gündemleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında bilgilendirme
- Sürdürülebilir kent kalkınma araçlarının, kaynaklarının ve teknik çözümlerinin yeni seçilen başkanlarca kullanımını ve kentler arası işbirliği fırsatlarını artırma
- Belediye başkanları ve yerel otoritelerin yararlanabilecekleri bölgesel kaynakları güçlendirme  (Bahsi geçen kaynaklara, mevcut organizasyonlar, girişimler, akademik kurumlar ve UN sistemleri de dahildir)
- Bilinçli belediye başkanları ve yerel liderler ağı kurmak

Programa başvurular, Asya-Pasifik bölgesindeki yeni seçilmiş ya da atanmış kent belediye başkanlarına açıktır. Başvuru ile ilgilenen başkanın sahip olması beklenen kriterler aşağıdaki gibidir:

Yeni seçilmiş ya da atanmış belediye başkanı/vali olmak (döneminin 1. çeyreği içinde olmak)
- Aşağıdaki etkinliklere katılabilecek durumda olmak (Akademiye seçilmeleri durumunda başkanların giderleri karşılanacaktır)
    - 7. Asya-Pasifik Kent Forumu (APUF7) (15-17 Ekim 2019, Penang / Malezya)
    - 3-4 günlük yoğun akademi programı (Kasım sonu-Aralık başı, Bangkok / Tayland)

    - 10. Dünya Kent Forumu (WUF10) (8-13 Şubat 2020, Abu Dabi / Birleşik Arap Emirlikleri)
İyi düzeyde İngilizce bilgisi
UN ESCAP’a üye veya yedek üye ülkelerden birinde ikamet etmek (Türkiye, üye ülkeler arasında yer alarak bu koşulu sağlamaktadır: https://www.unescap.org/about/member-states)

Programa kabul alan başkanlardan beklenenler aşağıdaki gibidir:
Eğitim programı ve denkler arası (peer to peer) değişim etkinliklerine (eğitimler, buluşmalar, tartışma ve araştırmalar) aktif katılım
Diğer belediye başkanları ile işbirliği yapma ve akademinin denkler arası (peer to peer) aktivitelerine katılım
Eğitim programı sonrası, programı değerlendirme ve takip süreçlerinin parçası olma
Akademi mezunları olarak akademinin gelecek dönemlerindeki etkinliklerine katılım
Başkanın kendi kentinde sürdürülebilir kentsel gelişmeyi teşvik etmesi
Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi öncelik olarak kabul etme

Programa başvurunun tamamlanması için ekte gönderilen formun doldurup escap-edd-suds@un.org e-posta adresine, habitatbkk@un.org e-posta adresi CC’ye eklenilerek 23 Ağustos 2019 (12.00, GTM+7) tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki web sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz:

https://www.asiapacificmayorsacademy.org/
Başvuruya ilişkin sorularınızı escap-edd-suds@un.org e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Notlar:
Akademiye seçilmeleri durumunda başkanların giderleri karşılanacaktır.
E-posta gönderirken
habitatbkk@un.org e-mail adresini CC’ye koymanız gerekmektedir.