sehir-ve-toplum-goc-ozel-sayisi-cikti

ŞEHİR & TOPLUM “GÖÇ” ÖZEL SAYISI ÇIKTI

Şehir & Toplum “Göç” özel sayısı Doç. Dr. M. Murat Erdoğan’ın dosya editörlüğünde çıktı. Prof. Dr. Kemal H. Karpat ve Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın da değerli katkılarıyla çıkan Şehir & Toplum, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göçlerle yaşayıp göçlerle gelişecek olan ülkemizin göçe ilişkin konumunu farklı perspektiflerden tartışma olanağı sunuyor.

Şehir & Toplum “Göç”ü her boyutu ile ele alıyor
Dergi 6. sayısında dünyadaki ve Anadolu topraklarındaki göç hareketlerini; Türkiye’den yurtdışına yapılan göçleri; Türkiye’deki Suriyelilerin çalışma izinlerini; uluslararası toplumun koruma sağlamadaki etkisizliğini; mülteci ve yerli çocuklar üzerinden gruplar arası ilişki ve ön yargıyı; göçlerle Avrupa’nın bir parçası gelen İslam’ın toplum ve devlet ile karşılaşmasını ve nitelikli iş gücüne ilişkin güncel politika ve düzenlemeleri ele alıyor.

 

İçindekiler

· Türkiye’nin Göç Tarihi, Kemal H. Karpat

· Göçün Öte Tarafı: Yurt Dışındaki Türkler, Nermin Abadan Unat

· “Yük”ten “Fırsat”a Dönüşüm Mümkün mü? Kadim Geçmişten Ortak Geleceğe, M. Murtaza Yetiş

· Batı Avrupa’da İslam’ın Kurumsallaşması: Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda’da Din ve Devlet, Ayhan Kaya

· 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, Nuray Ekşi

· Beceri Aktarımından Değersizleşmeye: Türkiye’de Göçmenlerin Niteliksizleştirilmesi, Deniz Şenol Sert

· Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mülteciler Ve Uluslararası Toplumun Koruma Sağlamadaki Etkisizliği, Başak Kale

· Alman Politikalarının Türk İşçi Göçmenlerin Kimlik Oluşumundaki Etkisi, Esin Başçeri

· Türkiye’de Uluslararası Koruma Rejimi ve Uluslararası Koruma Rejimi Kapsamında Yer Alan Yabancıların Çalışma İzinleri, Mehmet Tekelioğlu, Abdülvehap Doğan

· Suriyeli Mülteci Ve Yerli Çocuklar Üzerinden Gruplar Arası İlişkiyi ve Ön Yargıyı Anlamak, Başak Yavçan, Kadir Akalın

· “Kopuş”tan “Uyum”a Kent Mültecileri Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği, M. Murat Erdoğan

 

 

 

Görsel Galeri