sehir-planlama-calisma-grubu-belgrad-da-toplandi

ŞEHİR PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU BELGRAD’DA TOPLANDI

11.04.2017

Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS’ın Şehir Planlama Çalışma Grubu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da toplandı. Toplantının ana gündem maddesini “Arazi Yönetimi ve Vergilendirme” konusu oluşturdu.

NALAS üyesi yerel yönetim birliklerinden şehir plancıların ve uzmanların katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıya Marmara Belediyeler Birliği’ni temsilen Şehir Planlama 
Koordinatörü Ezgi Küçük ve BİMTAŞ’tan Dr. Ulaş Akın katıldı. 
 
ŞEHİR PLANLAMA ÇOK YÖNLÜ ELE ALINDI
 
Toplantı, NALAS’ın Şehir Planlama Çalışma Grubu üyeleri ile “Yerel Yönetişim ve 
Yönetimler Arası Mali İlişkiler” temalı  Yaz Okulu’nun katılımcılarını ve Mali Yerelleşme 
çalışma Grubu üyelerini bir araya getirdi. 
Toplantıda; kentsel gelişimde temel zorluklar, kullanılmayan mülkiyetler, altyapı 
hizmetlerinin finansmanı, kaçak yapılaşmalar, çarpık kentleşme, enerji verimliliği, ekonomik 
kalkınmanın faktörleri, konut stokunun bakımı ve onarımı, yeşil alanlar ve soylulaştırma 
projeleri ele alındı. Akıllı ve sürdürülebilir şehir planlarının hazırlanması ve uygulanması 
çalışmalarda en önemli nokta olarak görülürken, yerel yönetimlerin sınırlı öz kaynakları ve 
şehir gelişiminde aktif rol alan vergilerin akıllı kent gelişimine olanak sağlamasının gerekliliği 
tartışıldı. 
 
KATILIMCI ÜLKELERDE VERGİLENDİRME ANLATILDI
 
Emlak vergisi, arazi değeri vergisi, intikal vergisi ve diğer vergi ile harçların katılımcı 
ülkelerin yerel yönetimlerde hizmet veren şehir plancıları ile ele alındığı toplantıda, bu 
vergilendirme sistemleri ile kentsel problemlerin önüne nasıl geçilebileceği masaya yatırıldı. 
Avusturya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Avusturya’da uygulanan vergilendirme 
ve kentsel gelişim ilişkilerinin de paylaşıldığı çalışmaların ardından, toplantının gerçekleştiği 
Belgrad şehrinde teknik bir gezi eşliğinde Belgrad’ın kentsel dönüşüm alanları ve şehri 
bekleyen zorluklar ve olumlu uygulamalar incelendi.

Görsel Galeri