Şehir Politikaları Merkezi

Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM), şehirlerin yaşanabilir ve adil yönetiminde yönetici, plancı ve uygulamacıların yararlanabileceği kentsel ve bölgesel politikaları oluşturmayı ve bu politikaların oluşması için rehberlik sağlamayı amaçlar. Etkili kentsel politikaların oluşmasını sağlayacak araştırma, yayın ve etkinlik gibi çalışmaları yürütür. Bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayan tartışma alanları açar. Diğer yandan şehirler ve yerel yönetimler konusundaki bilimsel araştırmaları destekleyerek kentsel tartışmaların akademik boyutunu izler.

 

Şehir Politikaları Merkezi Ne Yapar?

1
Rehberlik

Yerel yönetim ve şehircilik alanlarında yapılan uluslararası ve ulusal çalışmaları, bilimsel etkinlikleri ve projeleri takip eder, paylaşılmasını sağlar ve bu alanda rehberlik eder.

2
Araştırma Raporları ve Politika Metinleri

Kentsel ve yerel yönetim gündemlerinin merkezindeki alanlarda araştırmalar yapar, raporlar yayınlar, politika metinleri hazırlar.

3
Kentsel Veri Analizleri | Sentez ve Endeks Çalışmaları

Şehircilik altyapısı, yerel yönetimler ve kentler özelinde ilgili verileri toplar, gösterge setleri oluşturur, görselleştirme, kıyas / karşılaştırma ve endeks çalışmaları yapar ve yaptırır.

4
Şehir & Toplum Dergisi 

2014 yılından beri, uygulamacılara ve kentsel meselelerle ilişkili okuyucuyu beslemek üzere şehirlere, kentsel ve toplumsal konulara dair disiplinler arası bir yaklaşımla, bilim insanları ve alanında tecrübe sahibi isimlerin makale, görüş ve değerlendirmelerinin yayınlandığı bir süreli yayın çıkarır.

5
Bilimsel Araştırmalara Destek

Şehircilik ve yerel yönetim alanlarında çalışan ve öneriler geliştiren yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırma projelerinin destekler; bu alanda bilim insanı, uzman ve uygulamacılara araştırma yaptırır; raporlar hazırlatır ve gerektiğinde yayınlar.

6
Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler

Kent kültürü, tarihi, planlaması, tasarımı, koruması ve yönetimi gibi alanlarda ulusal ve uluslararası forum, sempozyum, kongre, konferans, panel, seminer, çalıştay, atölye çalışmaları yürütür.

7
Şehir Konuşmaları

Farklı disiplinlerden uzmanlarının kentsel alanlardaki bilgi, tecrübe ve deneyimlerinin paylaşılmasını sağlayacak yüz yüze ve çevrimiçi programlar ve podcastler düzenler.

Bağlantı başarılı bir şekilde kopyalandı.