mbb-lisansustu-tez-destegi-programi-2020-arastirmacilari-belli-oldu

MBB LİSANSÜSTÜ TEZ DESTEĞİ PROGRAMI 2020 ARAŞTIRMACILARI BELLİ OLDU

MBB 2020 Yılı Lisansüstü Tez Desteği Programı kapsamında “Yerel Yönetim”, "Şehircilik”, “Marmara Denizi” ve “Marmara Bölgesi” alanlarında aşağıda belirtilen 6 doktora tezi ve 5 yüksek lisans tezi MBB Encümeni tarafından desteklenmeye değer görülmüştür. Araştırmacılarımıza başarılar dileriz.

 

Eğitim

Ad-Soyad

Üniversite

Tez Başlığı

 

Yüksek Lisans

Fatma Nur Tanyeri

İstanbul Üniversitesi

Yaşlılarda Sosyal Dışlanmanın Yaşçılık Boyutunun Yaş Dostu Kent Kavramıyla Değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Şeyda Duba

İstanbul Teknik Üniversitesi

Marmara Denizi’nde Su Kalitesinin Korunması Doğrultusunda Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisinin Tasarımına Esas Olacak Arıtılabilirlik Çalışması ve Arıtma Düzeninin Araştırılması

Yüksek Lisans

Hasan Can Orhan

Kadir Has Üniversitesi

Büyük Ölçekli Projelerin Mekânsal Etkileri: Marmaray ve Konut Politikaları

Yüksek Lisans

Serpil Öncü

Uludağ Üniversitesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Yöntemiyle Bursa'nın Bütünleşik Tehlike Analizi

Yüksek Lisans

Ogün Karagöz

Marmara Üniversitesi

Belediyelerin İklim Eylem Planları Çerçevesinde Yerel İklim Politikalarının Co-Benefits (Yan Fayda) Uygulamaları

Doktora

Murat Acar

Marmara Üniversitesi

Türkiye'de Gelenekten Geleceğe Kamusal Mekan Oluşturma Pratiğinin İncelenmesi:Külliye Modeli Yorum ve Öneriler

Doktora

Büşra Turan Tüylüoğlu

İstanbul Üniversitesi

Kentin Yeniden Üretiminde Kültür Tüketiminin Rölünün İncelenmesi: İstanbul ve Londra Karşılaştırmalı Örneği

Doktora

Merve Güroğlu Ağdaş

Yıldız Teknik Üniversitesi

Türkiye’deki Orta Ölçekli Kentlerde Yaşanabilirlik

Doktora

Özen Boy

İstanbul Üniversitesi

Kıyılardan Yararlanmanın Hukuki Rejimi

Doktora

Fatma Gül Eryıldız Şenvardar

İstanbul Teknik Üniversitesi

Zorunlu Göçle Gelen Uluslararası Göçmenlerin Sosyal Dışlanma Boyutlarının Kente Yansımasının Aktör Ağ Analizi ile Belirlenmesi: İstanbul Örneği

Doktora

Tuğba Tuncer Tiryaki

Yıldız Teknik Üniversitesi

Kentsel Dönüşümü Kentsel Yıldırma Politikaları Bağlamında Yeniden Düşünmek