mbb-den-yuksek-lisans-ve-doktora-tezlerine-destek

MBB’DEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNE DESTEK

15.10.2018

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde MBB üyesi illerde faaliyet gösteren üniversitelerde lisansüstü öğrenim gören ve tez aşamasına geçen öğrenciler için destek programı oluşturmuştur. Destek programı MBB Bilimsel Çalışmaları Destekleme Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmaktadır.

Beşincisi yapılacak destek programı ile ilgili temel bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1. Tez konusu Yerel Yönetim, Şehircilik, Marmara Denizi veya Marmara Bölgesi ile ilgili olmalıdır.
2. 6 adet Doktora ve 5 adet Yüksek Lisans tezi desteklenecektir.
3. Destek miktarı her bir doktora tezi için 15.000 ₺, her bir yüksek lisans tezi için 6.000 ₺ olarak belirlenmiştir.
4. Başvurular
bilimseldestek.marmara.gov.tr adresinde yapılacaktır.
5. Son başvuru tarihi 16 Kasım 2018 olarak belirlenmiştir.
6. Başvuruların nihai değerlendirmesi MBB Encümeni tarafından yapılacaktır.
7. Sonuçlar www.marmara.gov.tr web sitemizden duyurulacaktır.
8. Destek verilmesi uygun görülen tez sahipleri sözleşmeye davet edilecektir.

İrtibat:
Büşra Yılmaz | 02124021928 | bilimseldestek@marmara.gov.tr

* Başvurular sadece bilimseldestek.marmara.gov.tr adresinden alınacak olup e-posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 


Görsel Galeri