mbb-2019-yili-ii-olagan-meclis-toplantisi

MBB 2019 YILI II. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Marmara Belediyeler Birliğinin 2019 Yılı II. Olağan Meclis Toplantısı ekte yazılı olan gündem maddeleri kapsamında İstanbul'da 9 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 10:00'da yapılacaktır.

GÜNDEM

 1. 1- İstiklal Marşı ve Açılış
 2. 2- Gündemin Okunması ve Meclisin Onayına Sunulması
 3. 3- Birlik Meclisinin Bir Önceki Toplantı Tutanak Özetinin Okunması
 4. 4- 2020 Yılı Bütçesi ile 2021-2022 Yılları Gelir-Gider Tahminlerinin Görüşülmesi
 5. 5- 2019 Yılı Ek Bütçe Onayının Görüşülmesi
 6. 6- 2020 Yılı Performans Programının Görüşülmesi
 7. 7- 2020-2024 Stratejik Planının Görüşülmesi
 8. 8- MBB İştirak Şirketinin  Hisse Devri Konusunun Görüşülmesi
 9. 9- Kadro Düzenlemesi Kapsamında Kadro İhdası, Kadro Değişikliği ve 2020 Yılında Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Tespiti Konularının Görüşülmesi
 10. 10- Türkiye Maarif Vakfının İş Birliği Talebinin Görüşülmesi
 11. 11- Dünya Kentsel Forumunda (World Urban Forum 10) MBB tarafından Stant Açılması ve Yan Etkinliklerin Düzenlenmesi Konusunun Görüşülmesi
 12. 12- Pritzker Küresel Şehirler Forumu’nda MBB’nin Uluslararası Ortaklar Arasında Yer Alması Konusunun Görüşülmesi
 13. 13- MBB’ye Üye Olmak İsteyen Belediyelerin Üyelik Konusunun Görüşülmesi
 14. 14- Yurtdışı Görevlendirmelerin Görüşülmesi
 15. 15- Dilek, Temenni ve Kapanış
İrtibat:
Burak Arlı 
02124021922
burak.arli@mbb.gov.tr