mbb-2017-lisansustu-tez-destek-listesi-aciklandi

MBB 2017 LİSANSÜSTÜ TEZ DESTEK LİSTESİ AÇIKLANDI

Marmara Belediyeler Birliği 2017 yılında lisansüstü tez destek programı için gelen araştırmaları değerlendirdi.

MBB Encümeni tarafından destek kapsamında kabul edilen lisansüstü araştırmalar aşağıdaki gibidir;

 

 MBB 2017 LİSANSÜSTÜ TEZ DESTEK PROGRAMI 

DESTEK KAPSAMINA KABUL EDİLEN LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARI

 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

AD-SOYAD

 

TEZ ADI

 

OKUL

 

FAKÜLTE

 

BÖLÜM

 

Sibel Yıldız Horasanlı

 

Enerji Sakınımının Konut Alanı Yapılanması Kapsamın Değerlendirilmesi

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Şehir ve Bölge Planlama

 

Kentsel Mekân Organizasyonu ve Tasarım

 

 

Sevgi Genç

 

Çocukların Kentsel Yaşama Katılmalarında Sokak Mekânının Öneminin Araştırılması

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Mimarlık Fakültesi

 

Kentsel Mekân Organizasyonu ve Tasarım

 

 

Ekrem Aytaç

 

Osmanlı İstanbul'unda İmar ve Şehircilik Hukuku
(1550-1650 Tarihleri Arasındaki Kadı Sicillerine Göre)

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Kentsel Koruma ve Yenileme

 

Nurullah Kesecek

 

Suçla Mücadelede Mahalli İdarelerin Önemi Ve İstanbul Örneği

 

Marmara Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim

 

 

Merve Tunçer

 

“The Right to the City and Age Friendly Cities: Experiences of the Elderly in Urban Areas”
(Kent Hakkı ve Yaşlı Dostu Kentler: Yaşlıların Kentsel Alan Deneyimleri)

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Sosyoloji

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORA TEZLERİ

 

AD-SOYAD

 

TEZ ADI

 

OKUL

 

FAKÜLTE

 

BÖLÜM

 

 

Mücella Doğan

 

Akıllı Şehir Kavramının Yeni Yerleşme Oluşumu Bağlamında Değerlendirilmesi: Yeni Yerleşmelerin Sürdürülebilirliğinde Bir Araç Olarak Akıllı Şehirler

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Mimarlık Fakültesi

 

Mimarlık/Bina Bilgisi/ Bina Araştırma ve Planlama

 

 

Safa Avcıoğlu

 

Tarihi Çevrelerde Kentsel Yenileme Eğilimleri: Yasal ve Yönetsel Çevre

 

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Mimarlık Fakültesi

 

Şehir ve Bölge Planlama

 

 

Numan Kılınç

 

İmar Planı Değişikliklerinin Yasal, Kentsel Rant ve Mekânsal Açıdan İncelenmesi: İstanbul Örneği

 

İstanbul Teknik Üniversitesi  

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Şehir ve Bölge Planlama

 

 

Merve Özbay Kınacı

 

XIX. Yüzyılda ve XX. Yüzyıl Başında Doğal, Sosyo-Ekonomik ve Politik Olayların İstanbul’un Mekânsal Gelişimine Etkilerinin Değerlendirilmesi

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

 

Mimarlık Fakültesi

 

Şehir ve Bölge Planlama

 

 

 

Deniz Erdem Okumuş

 

Kentlerde Enerji Tüketimi ve Karbon Salınımını Azaltmaya Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tabanlı “Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Modeli” Önerisi (İstanbul Örneklemi)

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Şehir ve Bölge Planlama

 

 

Adil Alkan

 

Kentsel Rantların Vergilendirilmesi: Dünya Uygulamaları

 

İstanbul Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Maliye

 

Tüm araştırmacılarımıza başarılar dileriz.