marmara-denizi-ve-dere-islahlari-konularindaki-doktora-tezlerine-destek

“MARMARA DENİZİ” VE “DERE ISLAHLARI” KONULARINDAKİ DOKTORA TEZLERİNE DESTEK

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM) tarafından 2018 yılı itibarıyla “Marmara Denizi” ve “Dere Islahları” konularında olmak üzere 2 adet doktora tezi desteklenecektir.

Destek programı kapsamında dikkat edilmesi gereken detaylar şu şekildedir: 

* Tez araştırmasının konusu “Marmara Denizi” veya “Dere Islahı” alanlarında olmalıdır.
 
* 2 adet doktora tezi desteklenecektir. Destek miktarı her bir doktora tezi için 15,000 ₺ olarak belirlenmiştir.
 
* MBB üyesi illerde faaliyet gösteren üniversitelerde doktora öğrenimi gören ve tez aşamasına geçen öğrenciler için destek programı oluşturmuştur.
 
* Başvuru, doğrudan Marmara Belediyeler Birliğine, ekteki form bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurularak ve bilimseldestek@marmara.gov.tr adresine e-posta yolu ile gönderilerek yapılmalıdır.
 
* Son başvuru tarihi 1 Haziran 2018 olarak belirlenmiştir.
 
* Başvuruların nihai değerlendirmesi Marmara Belediyeler Birliği Encümeni tarafından yapılacaktır.
 
* Sonuçlar MBB Encümeni’nin yapacağı değerlendirmenin ardından www.marmara.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
 
* Destek verilmesi uygun görülen tez sahipleri sözleşmeye davet edilecektir.
 

Görsel Galeri