İyi Uygulamaların Ödüllendirilmesi

MBB, üyelerinin, kentsel hizmetleri sürdürürken yaşam standardını yükselten, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik özgün çözümler içeren ve iyi uygulama örneği olabilecek nitelikteki projelerinin desteklenmesi ve bu alanda yapılan çalışmaların tanıtılarak yaygınlaştırılması, iyi uygulamaları hayata geçiren kurum, yönetici ve personelin ödüllendirilmesi amacıyla Altın Karınca yarışması düzenlemektedir.

Kendi alanında gerek objektif değerlendirme kriterleri ve farklı uzmanlık alanlarından gelen değerli jüri üyeleri gerekse seçim yöntemi yönünden en itibarlı yarışma olan Altın Karınca farklı kişi ve kurumlara ilham kaynağı olmaktadır.

Altın Karınca ödüllendirme sisteminde Afet Yönetimi, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Kurumsal Gelişim, Sosyal Belediyecilik, Şehircilik Altyapısı, Şehir Teknolojileri ve Yerel Kalkınma ve İşbirliği  gibi farklı kategoriler bulunmaktadır. Online olarak alınan proje başvuruları uygulamacılar, bilim adamları ve özel sektör temsilcilerinin önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildikten sonra kazanan projeler düzenlenen bir törenle kamuoyu ile paylaşılmaktadır.