Göç Platformu

2015 yılı itibariyle faaliyetlerine başlayan Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi (GPM), göçün olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ve toplumsal faydaya dönüştürülmesine yönelik ortak politika üretilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin göç politikaları, faaliyetleri ve hizmetleri konusunda ortak çalışma zemini oluşturmak ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında sağlıklı bir iletişime aracılık etmek için GPM çatısı altında bugüne kadar çeşitli çalıştay ve etkinlikler düzenlenmiş ve raporlar yayınlanarak ilgili kişi ve kurumlara ulaştırılmıştır.
 

Bununla birlikte sürekli ve sistemli çalışan bir platform ihtiyacı ortaya çıkmış olup bu bağlamda Marmara Belediyeler Birliği (MBB) üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışmalarda bulunan birimlerinin temsilcilerinden teşekkül eden MBB Göç Platformu kurulmuştur. Göç Platformu kapsamında yerel yönetimler arasında göç, göçmenlik, mültecilik ve uyum gibi belediyelerin hizmet alanını da kapsayan konularda koordinasyon sağlamak, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak ve bu hususlarda yerel yönetimlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortak politika belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak amaçlanmaktadır.


İlgili Mevzuat:

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

İltica ve Göç Mevzuatı

Geçici Koruma Yönetmeliği

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik