cocuklarin-sehri-kongresi

Çocukların Şehri Kongresi

Kurduğumuz şehirler, hem ihtiyaçlarımızı karşılamakta hem de bizlere yeni ihtiyaç alanları yaratmaktadır. Şehirlerimiz, yetişkin ve sağlıklı bireyler için yapılaşmaktadır ve bu durumun toplumun üçte birini oluşturan çocuklarımız için ne kadar zorlayıcı, engeller dolu olduğunu anlamak büyük önem taşımaktadır. Mevcut durumda çocukların ihtiyaçları ve öncelikleri merkezi ve yerel yönetimlerin programlarında olması gerekenden daha az yer almaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası alanda yapılan düzenlemelerde de çocuğun yaşadığı çevreye en yakın birimler olan yerel yönetimlere, konu ile ilgili olarak görevler verilmiştir. 27 Ocak 1995 tarihinden itibaren Türkiye’de iç hukukun bir parçası haline gelen Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile çocuğa verilen önem her geçen gün daha da artmaktadır. Bu noktada, yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Yerel yönetimler, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirleri kurgularken toplumun en önemli üyeleri olan çocukların mekânla olan iletişimini sağlamalıdırlar. 

Herkes için yaşanabilir şehirler tasarlamak ve yönetmek adına, sürdürülebilir bir şehir hayatının en temel unsurları olan insanı ve doğayı odak alarak üretilen politikaları ve uygulamaları destekliyoruz. Bu sebeple, alanında uzmanların değerlendirmeleri yanı sıra katılımcı bir yaklaşımla, çocukların kendi ihtiyaçlarını ve sorunlarını tartışma zemini sunan Çocukların Şehri çalışmalarını, çalıştaylar ve atölyelerle desteklenen bir kongre programı ile yürütüyoruz.

I. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi, 2015 yılında “Çocuk için Çocukla Birlikte” teması ile çocuk ve şehir ilişkisini ele almıştır.

2016 yılında düzenlenen II. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi’nde “Göçmen Çocuk için Bir Şehir” teması ile göçmen çocukların karşılaştıkları yeni şehirle etkileşimi irdelenmiştir.
 
Çocukların Şehri Kongresi çalışmalarının iki temel amacı bulunmaktadır:

• Türkiye’de nüfusun yaklaşık üçte birlik dilimini oluşturan çocuklara yönelik (18 yaş altı nüfus), şehri yönetenler (yerel ve merkezi) ve şehir üzerine çalışanlarca (akademisyen, tasarımcı ve sivil toplum uzmanları gibi) farkındalığın artırılması,

• Çocukların kentsel yaşamda önlerine çıkan engellerin keşfi ve bu engelleri aşmak üzere çözüm önerileri, projeler ve uluslararası örneklerin sunulmasıdır.
Detaylı bilgilere bu adresten ulaşabilirsiniz:
www.cocukvesehir.org