Çevre

MBB; gerek eğitim programlarıyla, gerek çevre temalı teknik temas ve tanıtım programlarıyla, gerekse çok taraflı işbirlikleriyle belediyelerin çevre konusundaki çalışmalarına destek olmaktadır. Belediyeler ile merkezi yönetim arasında bir köprü vazifesi görerek yerel çevre politikalarının ve çevre yönetim stratejilerinin merkezi yönetime ulaştırılması MBB açısından önem arz etmektedir.
Öte yandan belediyeleri doğrudan ilgilendiren mevzuat ile ilgili olarak işbirliği halinde hem uygulama birliği sağlanmaya çalışılmakta hem de uygulamanın etkinleştirilmesi için farklı görüş ve önerilere yer verilerek değerlendirme yapılmakta, toplanan öneriler Merkezi Yönetime aktarılmakta bu sayede belediyelerin yasal düzenlemelerin içerisinde aktif olarak yer alması sağlanmaktadır.

1975 yılında MBB’nin kuruluş motivasyonu olan Marmara Denizi, bugün de en öncelikli çalışma alanlarından birisidir. Marmara Denizi Sempozyumları ile tüm paydaşlar periyodik olarak bir araya gelerek disiplinler arası yaklaşımdan ve birlikte hareket etmenin verdiği güçten istifade etmektedirler.

Enerji verimliliğinin ve kaynakların etkin kullanımının da çevre yönetimiyle doğrudan ilişkili olduğu düşünülerek bu konuda kapasiteyi artıracağına inanılan işbirliklerinin içerisinde yer alınmaktadır.