Merhaba,

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği olarak “Dünyanın Yerel Gündemi” adlı e- bülten ile karşınıza çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada ve Avrupa’da yerel yönetimleri ilgilendiren gelişmeleri düzenli olarak sizlere aktaracak olan bu çalışmanın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ümit ediyoruz.

Günümüzde yerel yönetimlerin özellikle de büyük kentlerin ufuklarının genişlediğini; zorlukları işbirliği ve tecrübe paylaşımı ile aşmaya gayret ettiklerini, hatta ulusal sınırları aşıp dünyaya meydan okuyan küresel sorunların çözümüne katkı yapmaya talip olduklarını da görmekteyiz. Bu gelişmeler “Şehirler Diplomasisi” kavramını tekrar dünyanın gündemine oturtmaktadır.

Kökleri Eski Yunan şehir-devletlerine kadar uzanan şehirler diplomasisi, 1648’de yapılan Westphalia Barışı ile yerini ulus-devletler diplomasisine bırakmış ve dünya siyasi arenasında ulus-devlet hakimiyeti yerleşmeye başlamıştır. Ancak, bu tarihte başlayan ve özellikle 1815 Viyana Anlaşması ile şekillenen ulus-devlet merkezli uluslararası diplomasi sisteminin değişim sinyalleri 20. yüzyılda verilmeye başlanmıştır. Milletler Cemiyeti ve özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği vb. uluslararası ve uluslar üstü aktörler diplomasi arenasına katılmıştır.

Günümüzde ise medeniyetimiz bir “kent çağı”na doğru hızla ilerlemektedir. Küresel kentler, dünyanın yeni ve güçlü aktörleri olma yolundalar. Şehirler diplomasisi kavramını yeniden dünyanın gündemine oturtan bu gelişmeleri, şehirler diplomasisi tarihinde yaşanan bir Rönesans olarak nitelendirmek mümkündür.

Diğer yandan, 80’lerin ortalarından itibaren Avrupa’da yakın temas ve lobi faaliyetlerinin yararının yerel yönetimlerce anlaşılması üzerine, yerel ve bölgesel lobicilik olarak adlandırılan bir olgu gündeme gelmiştir. Bu olgu ile birlikte yerel yönetimlerin lobi faaliyetlerini Brüksel merkezli olarak yürütme eğilimi baş göstermiştir. Günümüzde yerel ve bölgesel yönetimlerin artan bir hızla Brüksel temsilciliklerini açtıklarına şahit olmaktayız. Öyle görünüyor ki bu konu gelecekte çok daha kapsamlı bir hale gelecektir.

Özetle, eğer Westphalia şehirler diplomasisinin söndüğü yer ise, Brüksel bunun yeniden doğduğu yerdir.

AB kapsamında başlayan yerel lobicilik sürecinin, bir yandan yerel yönetimlerin özerkliklerinin güçlenmesi, diğer yandan küresel kentlerin öneminin artması ile ulus-devletlerin tekelini daha da eriteceği düşünülebilir mi? Yani gelecekte küresel kentler de diplomasi meydanında birer aktör olacaklar mı? Brüksel’deki yerel temsilcilikler, yarının şehir elçiliklerinin habercileri midir?

Bu ve diğer soruların cevaplarını “Birlik” dergimizde uzman konuklarımızla yapılan söyleşilerle ve bültenin gelecek sayılarında aramaya devam edeceğiz.

Bu e-bülten ile yerel yönetimlerimizi uluslararası arenada ilgilendiren gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız birçok yönde devam edecektir. Yakında bir İngilizce e-bülten ile karşınıza çıkmak için çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. İngilizce e-bültenimizle, Türk yerel yöneticilerin gündemini dünyadaki meslektaşlarına ve yerel yönetim üst kuruluşlarına duyurmayı amaçlıyoruz. Doğal olarak sizler de, duyurmak istediğiniz haber ve gelişmeleri bizimle paylaşarak bültenimize katkıda bulunabilirsiniz. Bu vesile ile kurum ve kuruluşlarınıza AB ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki çalışmalarınızda da başarılar dileriz.

Yayın Kurulu
AB Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı İstanbul’da Yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın daveti üzerine dördüncü mutat toplantısını İstanbul’da yapacak olan Türkiye Çalışma Grubu (TÇG), 3-4 Nisan 2008 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonunda bir araya gelecektir. Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı içinde yerel ve bölgesel yönetimlerin sesi olan Bölgeler Komitesi’nin, 5 Aralık 2006 tarihli kararı ile kurulan bu Grubun amaçları, Avrupa Topluluk Programları, fonlar ve bölgesel politikaların şekillendirilmesinde rol oynamak; genişleme sürecini yerel ve bölgesel düzeyde takip etmek için bir siyasi forum oluşturmaktır. Grubun çalışmaları sayesinde, Türkiye ve Avrupa’daki yerel yönetimler sürekli olarak bir araya gelme ve üyelik sürecinde istişare yapma imkânını bulmaktadırlar.

TÇG’nun dördüncü mutat toplantısının hazırlık çalışmaları, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin destekleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülmektedir. İki gün sürecek programın ilk gününde, Grup toplantısı yapılacak olup, AB katılım müzakereleri sürecinde son yıllarda yaşanan siyasi gelişmeler ve Türkiye’deki yerel ve bölgesel yöneticilerin karşılaştığı zorluklar ele alınacaktır. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Topbaş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc Pierini, TÇG Başkanı Karl-Heinz KLÄR,  Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Karma Komisyonu Başkanı Joost Lagendijk ile birçok Türk ve Avrupalı üst düzey temsilciler iştirak edecektir. Programın ikinci gününde “Türkiye’de yerel ve bölgesel yönetimlere yönelik AB fonları ve programları” konulu bir seminer de verilecektir.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, toplantıda çok sayıda konuşmacı ile temsil edilecek

Birlik Başkanı Kadir Topbaş’ın yanı sıra, Birlik Başkan Vekili ve Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Murat Aydın, Birlik Meclisi AB Komisyonu Başkanı ve Hayrabolu/Tekirdağ Belediyesi Başkanı Şener Çelikayar, Birlik Encümeni üyelerinden Yıldırım/Bursa Belediyesi Başkanı Özgen Keskin ve Nilüfer/Bursa Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey toplantılara konuşmacı olarak katılacaklar. Ayrıca, Birlik Encümen üyesi Dr Hasan Akgün, Türkiye Belediyeler Birliği adına söz alacaktır. 
Bölgeler Komitesi hakkında bilgi için: www.cor.europa.eu
  “Yerel Yönetimlere Yönelik Eğitim Sağlanmasında Yerel Yönetim Birliklerinin Rolü” Çalıştayı Nalas Tarafından Üsküp’te Düzenlendi

Avrupa Konseyi’nin destekleri ile kurulan Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS, 6-7 Mart 2008 tarihlerinde Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yerel yönetimlerin eğitim ihtiyaçları ve birliklerin eğitim hizmetlerindeki rolü konulu bir çalıştay düzenledi. Çalıştay, NALAS’ın üyelerine yönelik olarak başlattığı “Anında Cevap” (Quick response) programı kapsamındaki ilk girişimi olup, eğitim stratejisini geliştirme aşamasında olan Karadağ Belediyeler Birliği’nin talebi üzerine düzenlendi.

Üsküp’te bir araya gelen Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Slovenya ve Romanya yerel yönetim birlikleri temsilcileri ve eğitim sorumluları, yerel yöneticilere yönelik verilen eğitimler konusunda deneyimlerini paylaştılar. Çalıştay süresince, yerel yönetim birliklerinin eğitim alanındaki rolü birçok yönüyle tartışıldı.

Çalıştayda Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nin eğitim çalışmaları incelendi.

Eğitim çalışmaları vaka incelemesini tanıtmak üzere Üsküp’e giden MBB teknik heyeti, Genel Sekreter Doç. Dr. Recep Bozlağan başkanlığında çalıştaya katıldı. Yakın zamanda NALAS’a üyelik sürecini başlatmış olan MBB, 1975 yılından bu yana elde ettiği eğitim tecrübesini tanıttı. MBB’nin eğitim seminerleri ve özellikle Yerel Yönetim Akademisi NALAS üyeleri arasında büyük ilgi gördü.

Çalıştay programından sonra, AB mali destekleri ile Üsküp’te inşa edilen “Belediyeler Evi”nin açılışı yapıldı. Uzun yıllar kiralık ofislerinde kalan Makedonya Yerel Yönetimler Birliği ZELS’in girişimleri ile elde edilen bu önemli mali destek, adaylık sürecinde yerel yönetim ve desantralizasyon çalışmalarını sürdüren Makedonya için büyük bir katkı oldu. Açılışını AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn’in yaptığı törene, MBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Recep Bozlağan ve Uluslararası İşbirliği Merkezi yöneticisi Murat Daoudov katıldılar. Yeni binada ZELS’in yanı sıra NALAS da faaliyet gösterecektir.

NALAS hakkında bilgi için: www.nalas.eu
Avrupa Konseyi Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bahar Dönemi Toplantısı 13–14 Mart 2008’de Malaga’da Düzenlendi

Bahar dönemi ilk toplantısını İspanya’nın Malaga şehrinde gerçekleştiren Kongrenin gündemi ve çalışmaları hayli yoğun geçti. Kongre üyeleri, Türkiye ve İspanya’da yerel ve bölgesel demokrasinin durumu, Karadeniz havzasında bölgeler arası işbirliği, taslak halindeki Yeni Avrupa Kentsel Şartı, şehir diplomasisinin geliştirilmesi, Kosova ve Bosna Hersek’te düzenlenen seçimlerin gözlem raporları ve kentsel alanlarda biyolojik çeşitlilik gibi konuları ele aldılar.

13 Mart günü Kongre Başkanı Halvdan Skard ve Malaga Belediyesi Başkanı Francisco de la Torre Prados’un yaptığı açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantının Türkiye’de yerel demokrasinin durumu konulu bölümünde Türkiye’yi temsilen İçişleri Bakanlığı mahalli idarelerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Zekeriya Şarbak bir konuşma yaptı. Şarbak, Türkiye’de son yıllarda yerel yönetimler alanında yapılan reformları anlatıp, yapılacak yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Kanunlaşması durumunda yerel yönetimlerin özekliğini daha da geliştirecek bir çok tasarının gündemde olduğunu söyleyen Şarbak, konuşmasının ardından Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Kongrenin Bölgeler Meclisi Başkanı Yavuz Mildon’un yanı sıra Türk heyeti üyeleri ve Türkiye Belediyeler Birliği uzmanları da katıldılar. Ayrıca aynı toplantıya MBB Genel Sekreter Doç. Dr. Recep Bozlağan ve Uluslararası İşbirliği Merkezi yöneticisi Murat Daoudov, Kongre Genel Sekreterliği’nin davetlisi olarak iştirak ettiler. MBB teknik heyeti, 2008 Mayıs ayında Strasbourg’da düzenlenecek olan Kongre Genel Kurulu toplantısı için gerekli hazırlıkları yapmak amacıyla, birçok ülke heyetlerinin sekreteryalarının çalışmalarını incelediler.
Kongre hakkında bilgi için:
www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp

  “2008 Dünya Belediye Başkanı” Oylaması Sürüyor“

2008 Dünya Belediye Başkanı” (World Mayor 2008) yarışmasının geçen yıl düzenlenen ilk turunda dünyanın çeşitli yerlerinden 100.000’den fazla seçmen, destekledikleri 820 belediye başkanını bu unvana aday gösterdi. City Mayors İnternet sitesinin düzenlediği yarışmada, finale layık bulunan elli belediye başkanı internet kullanıcılarının oylarıyla “Dünya Belediye Başkanı” unvanını kazanmak için yarışmaktadır. Yarışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Topbaş da finale layık bulunan elli belediye başkanı arasına girmiştir.

Oy vermek isteyenler, tercih sebeplerini İngilizce kısaca açıklamak kaydıyla aşağıdaki bağlantıdan oylarını kullanabilirler.

Oy Vermek İçin Lütfen Tıklayınız

Yarışma Finalistleri
Kuzey Amerika
Stephen Mandel, Edmonton, Kanada
Sam Katz, Winnipeg, Kanada
Martin Chavez, Albuquerque, ABD
Michael B Coleman, Columbus, ABD
Mufi Hannemann, Honolulu, ABD
Antonio Villaraigosa, Los Angeles,
ABD
Willie W Herenton, Memphis, ABD
Manny Diaz, Miami, ABD
Raymond Thomas Rybak, Minneapolis, ABD
Phil Gordon, Phoenix, ABD
Latin Amerika
Julio César Pereyra, Florencio Varela, Arjantin
José Fogaça, Porto Alegre, Brezilya
Juan Contino Aslán, Havana, Küba
Jaime Nebot, Guayaquil, Ekvador
Paco Moncayo, Quito, Ekvador
Salvador Gandara, Villa Nueva, Guatamala
Antonio Astiazaran, Guaymas, Meksika
Ernesto Gandara, Hermosillo, Meksika
Ricardo Ehrlich, Montevideo, Uruguay
Juan Barreto, Caracas, Venezuela
Leopoldo Eduardo López, Chacao, Venezüela
Asya
Kadir Topbas, Istanbul, Türkiye
Han Zheng, Shanghai, Çin
Zhang Guangning, Guangzhou, Çin
Sheila Dikshit, Yeni Delhi, Hindistan
Fauzi Bowo, Jakarta, Endonezya
Mohammad Baqer Ghalibaf, Tahran, İran
Tadatoshi Akiba, Hiroşima, Japonya
Hiroshi Nakada, Yokohama, Japonya
Marides Fernando, Marikina, Filipinler
Vladimir Gorodets, Novosibirsk, Rusya
Park Wan-soo, Changwon, Güney Kore
Avrupa
Patrick Janssens, Antwerp, Belçika
Boiko Borisov, Sofya, Bulgaristan
Eleni Mavrou, Nicosia, Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Bertrand Delanoë, Paris, Fransa
Pierre Albertini, Rouen, Fransa
Jens Böhrnsen, Bremen, Almanya
Ulrich Maly, Nürnberg, Almanya
Wolfgang Schuster, Stuttgart, Almanya
Kyriakos Virvidakis, Chania, Yunanistan
Sergio Cofferati, Bologna, Italya
Walter Veltroni, Rome, Italya
Rafal Dutkiewicz, Wroclaw, Polonya
Rosa Aguilar, Cordoba, İspanya
Göran Johansson, Gothenburg, İsveç
Elmar Ledergerber, Zürih, İsviçre

Kaynak: www.worldmayor.com


Avrupa Konseyi Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Delegasyonu Türkiye’ye Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi raportörleri, 25–27 Şubat 2007 tarihleri arasında Ankara’da “Türkiye’de yerel ve bölgesel demokrasi” gündemiyle resmi temaslarda bulundular. Heyet, Türkiye’deki yerel yönetimlerin durumunu, Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı ışığında yetkililerle görüşme fırsatını buldular. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Ankara İl Genel Meclisi Başkanı Eren Emrullah, Diyarbakır/Sur Belediyesi eski Başkanı Abdullah Demirbas, Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, Ayaş Belediyesi Başkanı Ali Başkaraağaç ve Pınarkaya Köyü Muhtarı Latif Çelebi ile görüşen raportörler, 27 Şubat 2007 saat 10.00’da Ankara Midas otelinde bir basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: www.coe.int/congress


“İki Kamaralı Yasama Organlarında Yerel Ve Bölgesel Yönetimlerin Temsili” Konferansı Paris’te Yapıldı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Fransa Senatosu tarafından 21 Şubat tarihinde Paris’te düzenlenen konferansta, yerel ve bölgesel yönetimlerin temsili açısından çeşitli ülkelerin iki kamaralı parlamento sistemleri incelendi. Konferans sonucunda, yerel ve bölgesel demokrasinin gelişmesi ve bu düzeydeki yönetimlerin sesinin daha iyi duyurulması için, yasama sürecine yerel ve bölgesel yönetimlerin dahil edilmeleri gerektiği vurgulandı.

  Yavuz Mildon: “Bölgelerin ve yerel yönetimlerin iki kamaralı meclislerde temsil edilmeleri, demokrasi için olmazsa olmazdır”

Konferansa iştirak eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Bölgeler Meclisi Başkanı Yavuz Mildon,  “İkincil Kamaralarda Yerel ve Bölgesel Temsil” adlı çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, yerel ve bölgesel yönetimlerin iki kamaralı meclis sistemlerinde ikincil kamaralarda temsilinin artırılmasına yönelik girişimleri yakından takip ettiklerini söyledi. Yerel ve bölgesel yönetimlerin ikincil kamaralarda temsilinin hem yerel yönetimlerin ulusal meclislerin yasama sürecine katılımı açısından hem de Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde yaşayan vatandaşların sorunları ve ihtiyaçlarının duyurulması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: www.coe.int/t/congress/11-dossiers/20080221-
bicamerisme/default_en.aspVan Den Brande: “Canlı Ve Esnek Emek Piyasalarının Kurulmasını Teşvik Etmek İstiyorsanız Yerel Ve Bölgesel Yönetimlere Daha Büyük Rol Verin!”

AB Bölgeler Komitesi Başkanı Luc Van den Brande, canlı ve kaydırılabilir emek piyasalarının geliştirilebilmesi için, yerel ve bölgesel yönetimlerin sosyal güvenlik yasalarını düzenleyebilmesine olanak sağlanması gerektiğini söyledi.

Van den Brande 22 Şubat 2008’de Bölgeler Komitesi’nin düzenlediği “Çalışanlar” konulu konferansta şöyle konuştu: “Yerel ve bölgesel yönetimler, sınırları dahilindeki çalışanların emek piyasası desteğini almaları için çalışmaları gereken süreyi takdir etme yetkisine sahip olmalıdırlar.”

Van Den Brande, Meslek esnekliği ve yüksek seviyede işgücü ile gelir güvenliğini hedefleyen, “Güvenli esneklik” yaklaşımının yaygınlaştırılabilmesi için, yerel ve bölgesel yönetimlerin daha büyük rol oynayabileceğini belirtti.

Van den Brande bu konudaki en önemli hususun, yerel ve bölgesel bütçelere ek yük getirmeden, işverenlerin sözleşme esnekliği ihtiyacı ile çalışanların iş ve finansal güvenliği arasında bir dengenin kurulması olduğunu belirtti.

Kaynak: www.cor.europa.eu/pages
/PressTemplate.aspx?view=detail&id
=c71322e4-078d-4f23-9774-5f628e12b024


1. Uluslararası Şehirler Diplomasisi Konferansı Lahey’de Gerçekleştirilecek

11–13 Haziran 2008 tarihlerinde Hollanda’nın Lahey kentinde yapılacak olan 1. Uluslararası Şehirler Diplomasisi Konferansı, son yıllarda gelişmekte olan şehirler diplomasisi kavramını uluslararası katılımla tartışmayı amaçlamaktadır. Yerel yönetimler günümüzde sorunlu bölgelerde sosyal çatışmaların önlenmesi, barışın sağlanması ve çatışma sonrası yeniden yapılanma için kilit rol oynayabilmektedirler. Haziran ayında Lahey’de ilki yapılacak Uluslararası Şehir Diplomasisi Konferansı bu konuları ele almak için düzenlenmektedir. Konferansta, devam eden çatışmaların anlaşma ile son bulması için gerekli koşulların hazırlanmasında yerel yönetimlerin rol oynayabildiği durumlar incelenerek; arabuluculuk ve barışın tesisi çalışmalarında yerel yönetimlerin potansiyeli üzerinde durulacak.

Birinci Uluslararası Şehir Diplomasisi Konferansı, Lahey Şehri, Hollanda Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı  (UCLG) tarafından ortaklaşa geliştirilen bir girişimdir. Diyalog ve barışın geliştirilmesi konuları UCLG çalışma programının stratejik önceliklerinden olup, konferansta Türkiye ve İspanya’nın kuruculuğunu üstlendiği Medeniyetler İttifakı projesi çerçevesinde yakın zamanda imzalanan anlaşma üzerinde de durulacaktır.

Konferans programı ve kayıt için;
www.citydiplomacy.org


Akdeniz Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Forumu 22–23 Haziran 2008 Tarihinde Marsilya’da Düzenlenecek

Birinci Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimler Forumu 22–23 Haziran 2008 tarihinde Fransa’nın Marsilya şehrinde düzenlenecektir. Akdeniz Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) tarafından tertiplenen forum, 26 Kasım 2005’te Euromed Şehirler ve Bölgeler Forumu’nda alınan kararlara binaen oluşturulmuştur.

Bu forum Akdeniz Bölgesi’nin yerel ve bölgesel yönetimlerine, 13–14 Temmuz 2008’de Paris’te düzenlenecek olan Akdeniz ve AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, temsil ettikleri halkın beklenti ve önerilerini formüle etmeleri için önemli bir fırsat sunacaktır.

Akdeniz’in çeşitli yerlerinden yerel ve bölgesel yönetimler, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nın yeniden harekete geçirilmesi için bir Akdeniz stratejisinde yer alma niyetindeler. Yerel ve bölgesel yönetimler-
  de yenilikçi yaklaşımların da ele alınacağı forum, Akdeniz havzasındaki köylerden en üst düzey birliklere kadar tüm kesimlerin görüşlerini aktarabilecekleri bir buluşma olacaktır.

Kaynak: www.cities-localgovernments.org/uclg
/index.asp?pag=newsD.asp&L=EN&ID=2263. Avro-Arap Şehirleri Forumu Dubai’de Gerçekleşti

10-11 Şubat 2008’de üçüncüsü düzenlenen Avro-Arap Forumu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Arap Şehirleri Örgütü (ATO), Avrupa-Akdeniz Yerel ve Bölgesel Yönetimleri Ortaklığı Daimi Komitesi (COPPEM), Arap Kentsel Kalkınma Enstitüsü ve Dubai Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

Yönetim ve yönetişime dair Avrupa standartlarını Arap dünyasında tanıtmayı hedefleyen toplantıda, Avrupa ve Arap şehirlerinin belediye başkanları diyalogun geliştirilmesinin ve daha barışçıl bir dünyaya kavuşulmasının yolunun, kendi kendini idare eden daha güçlü yerel yönetimlerden geçtiğine dair görüşlerini ifade ettiler.

Toplantı sonucunda Forumun, Avrupa ve Arap şehirleri arasında ortaklık geliştiren ve üç yılda bir toplanan bir platform olmasına karar verildi. Ayrıca Forumun kararlarının uygulanmasını takip edecek bir yönetim kurulu oluşturuldu.

Yönetim Kurulu, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Yerel Yönetimler Meclisi, COPPEM, CEMR, ATO, Dubai Belediyesi ve 2011’de düzenlenecek olan bir sonraki Forumun ev sahipliğini üstlenecek bir Avrupa şehrinin temsilcilerinden oluşmaktadır.

Forum, Valensiya’da imzalanan Avrupa ve Arap Şehirleri arasında Dostluk ve İşbirliği’nin Kurulması Anlaşması’nın ardından Ekim 1988’de Marakeş/Fas’ta ve Eylül 1994’te Valensiya/İspanya’da düzenlenen iki konferansın devamı niteliğindedir.

Kaynak: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id =1245417&Site=Congress&BackColorInternet


Inlogov’dan “Yerel Yönetimlere Yetki Devri” Paneli

12 Mart 2008 Çarşamba günü İngiltere’nin Birmingham şehrinde Birmingham Üniversitesi’ne bağlı Yerel Yönetim Çalışmaları Enstitüsü INLOGOV ile İngiliz Akademisi tarafından “Yerel Yönetimlere Yetki Devri” konulu bir panel düzenlendi. Başkanlığını İngiliz Akademisi’nden Profesör Pat Thane’in yaptığı panel, INLOGOV Müdürü Martin Willis tarafından sunuldu. Panelde yaygın bir kanı olan “merkezi yönetimlerden yerel yönetimlere ve yerel hizmet sunucularına yönelik bir yetki devri olmalıdır” savı tetkik edildi. Panele West Midlands Yerel Yönetim Birliği Başkanı Olwen Dutton ile birlikte merkezi ve yerel yönetimlerden ve çeşitli akademilerden seçkin konuşmacılar katıldılar. Panel Birmingham Üniversitesi Barber Güzel Sanatlar Enstitüsünde, ESCR Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Konseyi Sosyal Bilimler Festivali 2008’in kapsamında düzenlendi.

Kaynak: www.inlogov.bham.ac.uk/documents
/February08.pdf
Akdeniz Alpleri Bölgeleri Brüksel’de Ortak Ofis Açtılar

Akdeniz Alpleri Bölgesinin beş bölgesel yönetim başkanı 31 Ocak 2008’de Akdeniz Alpleri Bölgesi Brüksel Ofisi’nin resmi açılışını yaptılar. Açılışta, Bölgeler Komitesi üyeleri Mercedes Bresso (Piemonte Bölgesi Başkanı ve Sosyalist Grup Başkanı) Valle d’Aosta Bölgesi Başkanı Luciano Caveri,  Côte d’Azur Alpleri Bölgesi Başkanı Michel Vauzelle, Liguria Bölgesi Başkanı Claudio Burlando, Rhône-Alpleri Bölgesi Başkanı Jean-Jack Queyranne hazır bulundular. Ayrıca Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politikalardan Sorumlu Üyesi Danuta Hübner ile Tüketici Politikalarından Sorumlu Üyesi Meglena Kuneva ve Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Mario Mauro da açılışa katıldılar.

Akdeniz Alpleri Bölge Yönetimlerinin Brüksel’deki çalışmalarına 2007 yılı Ekim ayında Brüksel’de düzenlenen Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası etkinliğinde başladı. Piemonte ve iki Fransız bölgesi kendilerini temsil edecek ofislerini daha önce Brüksel’de açmışlardı. Valle d’Aosta Brüksel Ofisi ise 2008 yılı Nisan ayında Akdeniz Alpleri Bölgeleri Brüksel Ofisi’ne katılacaktır. Liguria’nın daha önce kendi açtığı irtibat ofisi ise çalışmalarına müstakil olarak devam edecektir.
 

Kaynak: www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspxDanuta Hübner: “Yerel Yönetimler, İklim Değişikliği, Enerji Ve İç Pazar Gibi Küresel Sorunların Üstesinden Gelebilmek İçin Çok Önemli Bir Role Sahiptir”

Avrupa Komisyonu Bölgesel Politikalardan Sorumlu Üyesi Danuta Hübner, Euractiv internet sitesine verdiği röportajda yerel yönetimlerin, iklim değişikliği, enerji ve iç pazar gibi küresel sorunların üstesinden gelebilmek için çok önemli bir rol oynamakta olduğunu söyledi.

Bölgesel kaynakların ulusal öncelikler ile daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Hübner, Avrupa’nın, bölgesel ve yerel düzeyde gittikçe artan kamu yatırımları sayesinde yerelleşme sürecinin önemli ölçüde ilerlediğini söyledi. Hübner, bu süreç ile birlikte pek çok kararın artık yerel düzeyde verileceğini ve bu yeni düzenlemenin Avrupa için gerçekleşmesi gereken önemli bir aşama olduğunu iletti.

Yerel ve bölgesel yönetimlerin geleceğin yerel ve bölgesel yönetim politikalarının oluşturulmasına aktif bir şekilde katılması arzusunu dile getiren Hübner, önlerindeki en önemli konunun Avrupa’nın ihtiyaçlarını tartışmak olduğunu belirtti. Hübner’e göre, gerçekler ile parayı ayrı ayrı ele alıp, önce ortak yeni hedefleri belirlemek, sonra ise bunun için ne kadar fon ayrılabileceğini tespit etmek vegelecekteki ortak değişimleri tanımlamak gerekmektedir.

Kaynak: www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=1277
Geleceğin Şehirleri Forumu Brüksel’de Yapılacak

AB Bölgeler Komitesi, 8-10 Nisan 2008 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Geleceğin Şehirleri Forumu” etkinliğine ev sahipliği yapacaktır. Forum, sürdürülebilir kentsel kalkınma, enerji, ulaşım, hareketlilik ve konut alanlarında iyi uygulamaları öne çıkarmayı hedeflemektedir. Bölgeler Komitesi’nin bahar toplantısı ile paralel yapılacak etkinlik, Bölgeler Komitesi, Avrupa Komisyonu Enerji ve Ulaşım Genel Müdürlüğü ve Girişimcilik ve Sanayi Genel Müdürlülüğü ile Eurocities Ağı ile ortaklaşa düzenlenmektedir.

Kaynak:  www.cor.europa.eu/pages/
PresentationTemplate.aspx?view=detail&
id=42e982bf-7dff-4a55-860a-ad8cfe126748
Inta32 Dünya Kentsel Kalkınma Kongresi Riga’da
Letonya’nın başkenti Riga, 2 - 5 Kasım 2008 tarihleri arasında Uluslararası Kentsel Kalkınma Birliği INTA’nın düzenlediği Dünya Kentsel Kalkınma Kongresine ev sahipliği yapacak. Baltık Bölgesinin en büyük şehri olan Riga’da büyük kalkınma projeleri gerçekleştiriliyor. Riga’yı metropoliten bir şehir olma adayı kılan bu projeler aynı zamanda yerli ve yabancı yatırımcı ve ziyaretçilerin artan ilgisine sebep oluyor.

Kongrede son dönemlerde büyük bir artış gösteren geniş çaplı kalkınma projelerinin yönetimi konusu ele alınacaktır. Özellikle geniş çaplı kalkınma projelerinin farklı finansman modelleri ile kültürel çalışmaların, geniş çaplı kalkınma projelerinin kamusal kabulüne yönelik etkisi üzerine durulacaktır.

Kaynak: www.inta-aivn.org/index.php? option
=com_content&task=section&id=5&Itemid=83


 
AB Bölgeler Komitesi (Committee of the Regions, CoR)
Avrupa Birliği kurumsal yapısı içinde yerel ve bölgesel yönetimlerin sesi olan Bölgeler Komitesi 1994 yılında kuruldu. Halen 344 üyesi olan Komitede, AB üye ülkelerinin bölge ve şehirlerinin temsilcileri dört yıl süreyle görev yaparlar. Komite üyeleri, AB ülkelerinin teklifi üzerine AB Konseyi tarafından tayin edilir. Bu organ sayesinde, yerel ve bölgesel yönetimler Avrupa Birliği’nin karar alma sürecine aktif şekilde katılırlar ve AB’nin ekonomik, siyasal ve sosyal bütünleşmesinde önemli rol oynarlar. AB Kurumları, yerel ve bölgesel yönetimleri doğrudan ilgilendiren alanlarda bir karar alırken Bölgeler Komitesi’nin görüşüne başvurmak zorundalar. Bu alanlar, ekonomik ve sosyal bütünleşme, eğitim, kamu sağlığı, istihdam politikası, sosyal politika, kültür, çevre, mesleki eğitim, ulaşım, Avrupa-aşırı altyapı ağlarıdır.

AB kurumları, diğer alanlarda Komitenin görüşüne başvurabilirler. Ayrıca Komite, gerek gördüğü konularda kendi inisiyatifi ile görüşünü belirtebilir.

Bölgeler Komitesi resmi sitesi:
www.cor.europa.eu

Güvenli Esneklik Yaklaşımı (Flexicurity Approach)
Güvenli esneklik yaklaşımı, emek piyasasına yönelik yeni bir bakış açısıdır. Buna göre emek piyasasında güvenlik ve esneklik, ekonomik kaybı minimize edecek şekilde kombine edilmelidir. Gelişen teknoloji ve küreselleşme sonucunda kurumlar, ürün ve hizmetlerini hızlı bir şekilde uyarlamak ve geliştirmek durumundalar. Bu durum gelişen teknolojiyle birlikte çalışanların da hızlı bir şekilde bu yeni üretim veya sunum  tekniğine adapte olmalarını gerektirir. Bu süreçte bazı iş alanları önemini yitirirken bazıları da hızla yayılırlar. Önemini yitiren iş alanlarında çalışanlar iş kaybı yaşarlarken gelişen tekniklerde çalıştırılacak kalifiye eleman bulmak zorlaşmaktadır. İşte, Güvenli Esneklik Yaklaşımı bu sorunun üstesinden gelebilmek için geliştirilen ve çalışanların finansal kayıp yaşamadan işverenlerin ihtiyacı olan yeni alanlara doğru kaydırılmalarını amaçlayan bir yaklaşımdır.

Güvenli Esneklik Yaklaşımı (Flexicurity Approach) hakkında daha geniş bilgi almak için:
http://ec.europa.eu
/employment_social/employment_strategy
/flex_meaning_en.htm