Bilimsel Çalışmaların Desteklenmesi

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM) bünyesinde şehircilik ve yerel yönetim alanlarında çalışan ve öneriler geliştiren yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırma projelerini desteklemekte; bu alanda bilim insanı, uzman ve uygulamacılara araştırma yaptırmakta; raporlar hazırlatıp gerektiğinde yayınlamaktadır.

2016 yılından beri verilmekte olan Lisansüstü Tez Desteği ile MBB üyesi illerde faaliyet gösteren üniversitelerde tez aşamasına geçen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, MBB Encümeni tarafından belirlenen miktarlarda destek sağlanmaktadır. Öte yandan akademisyen ve alanında uzman kişilerden araştırma talep edilebilmekte ve bunlar finanse edilmektedir. Üniversitelerin bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklerinden uygun görülenler konusunda işbirliği ise bir başka çalışma konusunu teşkil etmektedir.