Bilgi Teknolojileri Platformu

Bilgi Teknolojileri Platformu, Marmara Belediyeler Birliğine üye yerel yönetimler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, ortak sorunlara çözüm bulmak ve var olan yapıyı geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
 
Çağımızın bilgi çağı olması ve teknolojinin yoğun kullanımını gerektirmesinden dolayı, günlük yaşam ve iş hayatı değişmiş doğru ve sistematik bilgiye erişme ihtiyacı daha da belirginleşmiştir. Bilgi teknolojisinin amacı edinilen bu doğru bilgiyi toplamak, depolamak, korumak, işlemek ve kullanıcının hizmetine sunmaktır. Bu hizmeti sağlarken de gerek yazılım gerekse de donanım alanında sorunlarla karşılaşılmakta veya kullanılan yazılım ve donanımın geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi Teknolojileri Platformu gerek kamu sektörü gerekse özel sektörle işbirliği halinde ilgili kişi ve kurumları bir araya getirmek, gerekli eğitimleri sağlamak ve paydaşlarıyla istişarede bulunarak teknolojideki gelişimleri yakından takip etmek gibi görevleri yürütmektedir.

 

BÜLTENLER